Hledáme zájemce o práci ve volebních komisích

Vážení spoluobčané,...

weby uniweb

Vážení spoluobčané,
nabízíme Vám možnost aktivně se zapojit při přípravě a realizaci voleb do zastupitelstev krajů a voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 a dále u voleb do Senátu případně v rámci druhého kola ve dnech 9. a 10. října 2020. Máte-li zájem vykonávat funkci člena okrskové volební komise v rámci městského obvodu Plzeň 1, vyplňte, prosím přihlášku.Vyplněnou přihlášku zašlete do 14. srpna 2020 na adresu:Úřad městského obvodu Plzeň 1
Organizační odbor
alej Svobody 60
323 00 PlzeňČlenem okrskové volební komise může být státní občan České republiky:a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let;
b) u něhož v souladu s ust. § 17 odst. 1 písm b) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále s ust. § 14e odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nenastala překážka výkonu volebního práva;
c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstev krajů a pro volby do Senátu Parlamentu ČR.Dle ust. § 55 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 82 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Senátu Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má člen okrskové volební komise nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.Petra Gruberová
referentka Organizačního odboru ÚMO Plzeň 1 pověřená přípravou a organizací na úseku volebPřihláška - člen okrskové volební komise v rámci městského obvodu Plzeň 1.

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

výkup škodovek auto cb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
výkup škoda auto cb

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby