Hledáme zájemce o práci ve volebních komisích

Vážení spoluobčané,...


Vážení spoluobčané,
nabízíme Vám možnost aktivně se zapojit při přípravě a realizaci voleb do zastupitelstev krajů a voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 a dále u voleb do Senátu případně v rámci druhého kola ve dnech 9. a 10. října 2020. Máte-li zájem vykonávat funkci člena okrskové volební komise v rámci městského obvodu Plzeň 1, vyplňte, prosím přihlášku.Vyplněnou přihlášku zašlete do 14. srpna 2020 na adresu:Úřad městského obvodu Plzeň 1
Organizační odbor
alej Svobody 60
323 00 PlzeňČlenem okrskové volební komise může být státní občan České republiky:a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let;
b) u něhož v souladu s ust. § 17 odst. 1 písm b) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále s ust. § 14e odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nenastala překážka výkonu volebního práva;
c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstev krajů a pro volby do Senátu Parlamentu ČR.Dle ust. § 55 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 82 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Senátu Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má člen okrskové volební komise nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.Petra Gruberová
referentka Organizačního odboru ÚMO Plzeň 1 pověřená přípravou a organizací na úseku volebPřihláška - člen okrskové volební komise v rámci městského obvodu Plzeň 1.

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Nová Škoda Scala - Akční modely Fresh