Úřad městského obvodu Plzeň 1

378 036 002 postaumo1@plzen.eu umo1.plzen.eu
2 Skóre 5 z 5 Hodnotit
w
  • Alej Svobody 60, Plzeň 323 00

Úřad městského obvodu plní úkoly obce a pověřeného obecního úřadu v přenesené působnosti, není-li Statutem, jiným právním předpisem města nebo zákonem stanoveno jinak. Úřad dále pomáhá radě a zastupitelstvu obvodu v zabezpečování samostatné působnosti města obvodu svěřené a plní úkoly, které mu zastupitelstvo nebo rada města uložily; pomáhá rovněž výborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti.

 

Podle pokynů rady a zastupitelstva rovněž řídí organizační složky města městským obvodem zřízené nebo k němu přiřazené rozhodnutím zastupitelstva nebo rady města. Podle pokynů rady a zastupitelstva obvodu spolupracuje rovněž s příspěvkovými organizacemi města a jinými právnickými osobami městem majetkově ovládanými, je-li jejich úkolem podle rozhodnutí zastupitelstva města pomoc obvodům v zabezpečování činností v působnosti obvodu.

Komentáře & Hodnocení - Úřad městského obvodu Plzeň 1

Přidejte Váš komentář

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Foto: Přijďte diskutovat o plánované proměně prostor v Majakovského
Jak vypadá studie obnovy veřejného prostranství v Majakovského ulici? První plzeňský obvod ji 4

Foto: Výtěžek Boleveckého běhu pomůže devítileté Marušce
Kolem plzeňských boleveckých rybníků se v sobotu 23. září uskuteční Bolevecký běh, v němž

Foto: Výběrové řízení
Tajemnice Úřadu městského obvodu Plzeň 1 vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,