Úřad městského obvodu Plzeň 1

378 036 002 postaumo1@plzen.eu umo1.plzen.eu
2 Skóre 5 z 5 Hodnotit
  • Alej Svobody 60, Plzeň 323 00

Úřad městského obvodu plní úkoly obce a pověřeného obecního úřadu v přenesené působnosti, není-li Statutem, jiným právním předpisem města nebo zákonem stanoveno jinak. Úřad dále pomáhá radě a zastupitelstvu obvodu v zabezpečování samostatné působnosti města obvodu svěřené a plní úkoly, které mu zastupitelstvo nebo rada města uložily; pomáhá rovněž výborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti.

 

Podle pokynů rady a zastupitelstva rovněž řídí organizační složky města městským obvodem zřízené nebo k němu přiřazené rozhodnutím zastupitelstva nebo rady města. Podle pokynů rady a zastupitelstva obvodu spolupracuje rovněž s příspěvkovými organizacemi města a jinými právnickými osobami městem majetkově ovládanými, je-li jejich úkolem podle rozhodnutí zastupitelstva města pomoc obvodům v zabezpečování činností v působnosti obvodu.

Komentáře & Hodnocení - Úřad městského obvodu Plzeň 1

Přidejte Váš komentář

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Foto: Přijďte si vyzkoušet sekání kosou v Manětínské ulici
V červnu byl trávník posekán mozaikovou sečí a nyní bude vysoká tráva pokosena. Přijďte se podí

Foto: Informace o dopravních uzavírkách v ulici Nýřanská a Plaská
V termínu od 15. 7. 2020 do 30. 11. 2020 budou prováděny stavební práce z důvodu obnovy kanaliz

Foto: Dopravní podniky informují o výluce tramvajové dopravy na lince č. 4
Z důvodu stavebních prací na tramvajové trati na Karlovarské třídě bude probíhat dne 25. 7. 2020 od