Plzeň | Škroupova 1760/18, P. O. Box 313
Krajský úřad Plzeňského kraje pečuje o komplexní rozvoj území a o potř ... eby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, výchovy a vzdělávání, kultury a ochrany veřejného pořádku.
Detail Přejít na web HodnotitPlzeň | nám. Republiky 1
Magistrát města Plzně

Plzeň | Perlová 3
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořád ... ku a plnění dalších úkolů podle zákona 553/1991 Sb. nebo podle jiného zákona zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.
Detail Přejít na web Hodnotit


Plzeň | sady Pětatřicátníků 7, 9
Úřad městského obvodu Plzeň 3


Plzeň-Křimice | Prvomájová 100


uniweb weby_ost

Nenašli jste firmu, kterou jste hledali?

Přidat firmu zdarma