Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

378 031 112 postaumo2@plzen.eu umo2.plzen.eu/
4 Skóre 5 z 5 Hodnotit
w
  • Koterovská 83, Plzeň 307 53

Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu a zaměstnanci úřadu. 


Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany se člení na odbory, event. oddělení, které zřídila pro jednotlivé oblasti své činnosti Rada městského obvodu Plzeň 2 - Slovany jako základní organizační složku Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. 

Odbory jsou složeny z řad zaměstnanců úřadu. 

Postavení a působnost Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany upravuje Statut města Plzně v platném znění, zákon o obcích v platném znění a další právní předpisy. Úřad plní úkoly v samostatné působnosti i v oblasti přenesené působnosti.

Komentáře & Hodnocení - Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Přidejte Váš komentář

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Foto: Slovany zrekonstruovaly dětské hřiště v Šeříkové ulici
V letních měsících proběhla obnova dětského hřiště v Šeříkové ulici. Tu provedla společnost YGG

Foto: Informace Plzeňských městských dopravních podniků
Z důvodu oprav povrch napájecích ramp mezi Barvínkovou ulicí a dálničním přivaděčem silnice I/2

Foto: Informace Českého telekomunikačního úřadu k možnému zhoršení kvality televizního signálu přes anténu.
Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základ