Městské úřady Plzeň


Třemošná | Sídliště 992
Mětský úřad Třemošná

Plzeň | Škroupova 1760/18, P. O. Box 313
Krajský úřad Plzeňského kraje pečuje o komplexní rozvoj území a o potř ... eby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, výchovy a vzdělávání, kultury a ochrany veřejného pořádku.
Detail Přejít na web HodnotitPlzeň | Škroupova 5
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně byl zřízen pro zajištění širokého ... spektra dokumentů pro budoucí rozvoj města. Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace
Detail Přejít na web Hodnotit

Plzeň | nám. Republiky 1
Magistrát města Plzně

Plzeň | Perlová 3
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořád ... ku a plnění dalších úkolů podle zákona 553/1991 Sb. nebo podle jiného zákona zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.
Detail Přejít na web Hodnotit

Rokycany | Masarykovo nám. 1
Rokycany se nachází zhruba 20 km východně od Plzně na důležité železni ... ční trati Cheb - Plzeň - Praha. Těsně kolem města také prochází dálnice D5 vedoucí z hlavního města na hraniční přechod Rozvadov a dále do Německa.
Detail Přejít na web Hodnotit

Plzeň | Klatovská třída 10
Správa veřejného statku města Plzně je příspěvkovou organizací zřizova ... nou statutárním městem Plzeň. Její hlavní činností je správa a údržba veřejně přístupného majetku města.
Detail Přejít na web Hodnotit

Tachov | Rokycanova 1

Jarní servisní akce

Nenašli jste firmu, kterou jste hledali?

Přidat firmu zdarma