Informace k vydávání občanských průkazů v době voleb

Vydávání občanských průkazů pro občany správního obvodu města Plzně ve dnech voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstva Plzeňského krajeVe dnech konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje, ...


Vydávání občanských průkazů pro občany správního obvodu města Plzně ve dnech voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstva Plzeňského krajeVe dnech konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje,
tj. v pátek 2. října 2020 v době od 14:00 do 21:30 hodin a v sobotu 3. října 2020 v době od 08:00 do 13:30 hodin,
bude na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Plzně, na náměstí Republiky 16, Plzeň, pro občany správního obvodu města Plzně, kteří nemají pro výkon volebního práva platný občanský průkaz nebo cestovní pas, zajištěna služba.
V těchto mimořádných úředních hodinách bude občanům dána možnost požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc nebo si vyzvednout hotový občanský průkaz či cestovní pas.Občan je při podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů povinen prokázat svou totožnost a spolu s vyplněnou žádostí (lze ji vyplnit na místě) předložit 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající jeho současné podobě a zobrazující ho v předním čelném pohledu (fotografie na tento typ občanského průkazu nelze pořídit v budově nám. Republiky 16, Plzeň). Tento občanský průkaz bude vydáván bez správního poplatku.Hotový doklad totožnosti si mohou vyzvednout i občané, kteří nepatří do správního obvodu města Plzně, ale při podání žádosti uvedli, že si jej vyzvednou na Magistrátu města Plzně.


Zdroj: https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/plzen-zajisti-ve-dnech-voleb-obcanum-sveho-obvodu-moznost-ziskat-doklady.aspx

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Dan Brown a W Simphony

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby