Informace o dopravních uzavírkách v ulici Nýřanská a Plaská

V termínu od 15. 7. 2020 do 30. 11. 2020 budou prováděny stavební práce z důvodu obnovy kanalizace v Plzni, v Nýřanské ulici. Postupně bude docházet k uzavírkám vozovek a chodníků v této ulici a v ulici Plaská. ...


V termínu od 15. 7. 2020 do 30. 11. 2020 budou prováděny stavební práce z důvodu obnovy kanalizace v Plzni, v Nýřanské ulici. Postupně bude docházet k uzavírkám vozovek a chodníků v této ulici a v ulici Plaská.
Práce budou rozděleny na pět etap, kdy ve směru od Plaské ulice až k ulici Kaznějovské budou realizovány uzavírky komunikací na jednotlivých úsecích. Práce budou prováděny zejména na chodnících přilehlých k vozovce, v již zmíněném úseku a směru a na vozovkách (slepých částí komunikací v Nýřanské ul.). Zároveň zde bude nutné vyblokovat parkovací místa a vozidla. O termínu a rozsahu těchto uzavírek bude občany vyrozumívat dodavatel stavebních prací, který zároveň bude zajišťovat přemístění nádob na komunální a separovaný odpad, aby zůstal zachován jejich vývoz. Vstupy do jednotlivých nemovitostí zůstanou zachovány. 
 
Přehled jednotlivých uzavírek a míst, kde dojde k vyblokování parkujících vozidel:Etapa I. - v termínu: od 15.7.2020 do 11.8.2020
uzavírky vybraných komunikací + vyblokování parkovacích míst a vozidel, v úseku od křižovatky se silnicí č. I/27 Plaská až k domu Nýřanská 10 – po obou stranáchEtapa II.  - v termínu: od 12.8.2020 do 8.9.2020
uzavírky vybraných komunikací + vyblokování parkovacích míst a vozidel, v úseku od domu Nýřanská 10 až k domu Nýřanská 12 a následně k domu Nýřanská 24 – po obou stranáchEtapa III.  - v termínu: od 9.9.2020 do 6.10.2020
uzavírky vybraných komunikací + vyblokování parkovacích míst a vozidel, v úseku Nýřanská 12 - 22Etapa IV. - v termínu: od 7.10.2020 do 2.11.2020
uzavírky vybraných komunikací + vyblokování parkovacích míst a vozidel, v úseku od domu Nýřanská 24 až ke křižovatce s ul. Kaznějovská – po obou stranáchEtapa V. - v termínu: od 3.11.2020 do 30.11.2020
uzavírky vybraných komunikací + vyblokování parkovacích míst a vozidel, v úseku Nýřanská 36 – 46, včetně celoplošného parkoviště u objektu Nýřanská 48Etapa I. - V. - v termínu: od 15.7.2020 do 30.11.2020
vyblokování parkovacích stání v prostoru celoplošného parkoviště naproti objektu Nýřanská č. 1278/6 – z důvodu umístění zařízení staveništěDodavatel stavebních prací –
STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova 982/4, 150 00 Praha, www.strabag.cz, tel. +420 377 832 811.
 
Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 1

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka