Informace o kvalitě vody z pramenů na Roudné a studánky Petrovka

Dne 22. 4. 2020 byly pracovníkem odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 odebrány vzorky vody ze dvou veřejně přístupných pramenů v lokalitě ulic Pramenní -  Na Hrádku (pod fakultní nemocnicí) a jeden vzorek ze studánky v údolí Petrovka....

james bond net concert

Dne 22. 4. 2020 byly pracovníkem odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 odebrány vzorky vody ze dvou veřejně přístupných pramenů v lokalitě ulic Pramenní -  Na Hrádku (pod fakultní nemocnicí) a jeden vzorek ze studánky v údolí Petrovka.
Rozborem odebraných vzorků bylo Zdravotním ústavem, Centrem hygienických laboratoří, pracoviště Plzeň zjištěno, že voda ze všech studánek nevyhovuje hygienickým požadavkům pro pitnou vodu dle platné normy a to ani po tepelné úpravě.
Vzorek vody z levého pramene na Roudné (při čelním pohledu) v hodnocených ukazatelích nevyhovuje příslušné legislativě. Překračuje limit podle platné legislativy v těchto ukazatelích: koliformní bakterie
Vzorek vody z pravého pramene na Roudné (při čelním pohledu) v hodnocených ukazatelích nevyhovuje příslušní legislativě. Překračuje limit podle platné legislativy v těchto ukazatelích: koliformní bakterie
Vzorek vody ze studánky Petrovka v hodnocených ukazatelích nevyhovuje příslušné legislativě. Překračuje limit podle platné legislativy v těchto ukazatelích: koliformní bakterie a pH (6,4).
Podrobné protokoly o celkovém výsledku rozborů všech vzorků vody jsou k dispozici na Odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1.
 

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Víte za co platíte AUTO CB

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby