Letní příměstský tábor - aktuální informace

Vážení rodiče, vážené děti,...


Vážení rodiče, vážené děti,
tábor pro Vás připravujeme již 20. rok. Za tu dobu jsme řešili změnu místa, změnu dodavatele stravy a snažili jsme se postupně obměňovat program, což je někdy oříšek vzhledem k rostoucímu počtu dětí. V letošním roce vzhledem k epidemiologické situaci toho měníme o něco více.1. Posouváme termín zahájení
2. Omezujeme počet dětí na den
3. Zavádíme částečné omezení podle trvalého pobytuVšechny změny jsou uvedeny v pravidlech tábora, která jsou součástí přihlášky.Dovolím si podrobněji popsat postup pro přijetí dítěte na tábor:Přihlášky doručené do uzávěrky (20. 6.) řadíme podle data doručení a dělíme na skupinu Slovany a skupinu ostatní. Těm s trvalým bydlištěm v MO Plzeň 2-Slovany potvrdím přijetí na tábor průběžně. 20. 6. uděláme čáru, skupinu Slovany doplníme o zájemce ze skupiny ostatní do počtu 100 dětí.22. 6. potvrdíme přijetí nebo oznámíme nepřijetí.Od 21. 6. až do konce tábora (7. 8.) je možné stále děti přihlašovat s tím, že o přijetí či nepřijetí rozhoduje pouze kapacita tábora.Prosím nežádejte předem informace o programu. Ten budeme tvořit operativně vzhledem k počtu dětí a omezením.Děkuji za pochopeníZdeněk Červený
vedoucí kanceláře tajemníka ÚMO2Podrobné informace zveřejňujeme také na FB Příměstský tábor MO Plzeň 2 – Slovany.Formuláře k vyplněníPro rychlejší odbavení prosíme o vyplnění formuláře: Prohlášení zákonného zástupce dítěte / Souhlas s odvedením/samostatným odchodem/ dítěte. Předem vyplněný formulář odevzdáte při nástupu dítěte.
V průběhu tábora 2020 budou pořizovány fotografie, jako dokumentace výletů, exkurzí a dalších aktivit. Rodiče žádáme, aby poskytli (NE)SOUHLAS se zveřejněním fotografií dítěte na výše zmíněné facebookové stránce. Prohlášení si můžete připravit dopředu a odevzdat při nástupu dítěte nebo jej vyplnit až na místě konání tábora. 

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Článek může obsahovat komerční sdělení.

ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka