Nová parkovací místa, rozšíření mateřské školy. Jaké investiční akce plánuje obvod v roce 2020?

Minimálně šest velkých investičních akcí a další čtyři projekty týkající se mateřských škol plánuje v letošním roce Městský obvod Plzeň 3. Do rekonstrukcí a nových stavebních prací investuje až 77 mil. korun.


Už v březnu by měla být zahájena první z investic, a to vybudování parkovacích míst v ulici U Borského parku. Rekonstrukce navýší kapacitu o téměř třicet parkovacích míst, která budou společně s chodníky dlážděná, aby bylo umožněno v maximálním možném rozsahu vsakování srážkových vod. Celkové náklady na výstavbu a rekonstrukci jsou odhadovány na 8,5 mil. korun.

Rekonstrukce a rozšíření by se letos měla dočkat také hasičská zbrojnice ve Skvrňanech.

„Důvodem rekonstrukce je sanace stávajícího nevyhovujícího stavu zejména suterénní části budovy a vytvoření provozuschopného řešení s dostatečným zázemím pro uživatele i techniku odpovídající standardům 21. století. Jedná se o přístavbu garážového stání pro nový zásahový vůz, technické místnosti s dílnou a čistící místnosti. Díky možnosti nově využít suterénu budovy dojde k rozšíření zázemí pro hasiče.  Dispoziční přestavbou projde i první nadzemní podlaží a celá budova bude zateplena,“ přibližuje plány I. místostarosta obvodu Petr Baloun, který má investice ve své gesci.

Na realizaci této výstavby bude mít vliv dotace, o kterou obvod zažádal. Celkové náklady totiž přesahují 20 mil. korun.

Zajímavým plánem je vybudování louky pro psy.

„Ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně a Správou veřejného statku města Plzně jsme vytipovali lokalitu v Borském parku, kam bychom chtěli umístit oplocenou louku pro psy. Ta umožní základní výcvik psů a jejich volný pohyb bez rizika kolize s ostatními uživateli Borského parku. Výsledkem má být vzorové uživatelsky příjemné zařízení, a proto je přípravě věnována náležitá pozornost,“ prozrazuje Baloun.

Investice spojené s mateřskými školami, které spadají do správy obvodu, se budou týkat například úpravy kanalizace a hospodaření s dešťovými vodami ve 22. MŠ v Mánesově ulici, rekonstrukce a zateplení pláště budovy v 61. MŠ v ulici Nade Mží nebo instalace pitných fontán v 63. MŠ v Lábkově ulici. Největším projektem však bude rozšíření 55. MŠ v Mandlově ulici na Borech.

„Plánujeme výstavbu nového dvoupodlažního objektu, který propojí stávající pavilony. Dojde tak ke kvalitativnímu posunu celého areálu, kdy mateřská škola získá nejen nové třídy, ale i nové prostory pro tělesné a duševní aktivity dětí, rodičů i přátel školy. Jako navazující investice bude rekonstrukce části Mandlovy ulice, kdy se zlepší dopravní obslužnost. Tím došlo k vypořádání většiny připomínek vzešlých z projednávání předchozího nerealizovaného projektu. Nové řešení je také průběžně konzultováno s vedením školky a bylo prezentováno i veřejnosti. Předpokládané náklady jsou odhadovány na téměř 30 mil. korun,“ říká místostarosta Baloun.

Mezi dalšími investičními akcemi pro rok 2020 je také 1. etapa revitalizace areálu Škodaland, která přinese úpravy koupacího jezírka za účelem zlepšení kvality vody, instalace nového dětského prvku nebo doplnění zeleně. Na Valše by měla vzniknout zpevněná plocha pro sběrné místo vybraných odpadů a budova úřadu v sadech Pětatřicátníků se dočká výměny oken v čelní fasádě.

„Závěrem mi dovolte ještě touto cestou předem poprosit všechny obyvatele v okolí staveb, rodiče i zaměstnance o pochopení a toleranci k určitým negativním dopadům, které, stejně jako každá jiná stavba, tyto akce zcela logicky vyvolají. Ujišťuji Vás, že se budeme maximálně snažit tyto negativní dopady omezit na nezbytně nutnou míru,“ dodává místostarosta Petr Baloun.

Fotogalerie
Autor: Miroslav Knotek Článek může obsahovat komerční sdělení.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 29.01.2020 09:350 +
 
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka