Obnova kanalizace v Nýřanské ulici – aktuální stav

Pracovníky Odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 bylo provedeno kontrolní šetření k současnému stavu uzavírek v Plzni, Nýřanské ulici, kde jsou prováděny stavební práce z důvodu obnovy kanalizace. Původní harmonogram prací nebyl dodržen, a to z důvodu technických problémů, kter...

SEO UNIWEB

Pracovníky Odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 bylo provedeno kontrolní šetření k současnému stavu uzavírek v Plzni, Nýřanské ulici, kde jsou prováděny stavební práce z důvodu obnovy kanalizace. Původní harmonogram prací nebyl dodržen, a to z důvodu technických problémů, které se vyskytly v průběhu postupujících prací. Dodavatel stavebních prací firma STRABAG a.s. zaslala upravený harmonogram prací 4. 9. 2020 s tím, že první etapa byla posunuta do 13. 9. 2020.
Tento termín však nebyl zcela dodržen, jelikož se stále objevují další problémy. V trase kanalizace je značné množství navážky. Písčité podloží je sycené balastními vodami – voda prosa-kuje a teče mimo potrubí. Z důvodu podmáčení dochází k velkému sesuvu stěn při odtěžování. Postup stavebních prací zpomaluje i bezpečnostní hledisko, kdy muselo dojít k demontáži veřejného osvětlení, včetně základů, aby nedošlo k pádu sloupů s veřejným osvětlení. Toto osvětlení je následně obnovováno i s kompletní kabelovou trasou. K řešení těchto problémů bylo nutno přizvat i geotechnika stavby. Došlo k trojnásobnému zvýšení objemu zemních prací, oproti plánu projektové dokumentace.
V rámci I. etapy je zprovozněn průjezd křižovatkou Nýřanská x Plaská bez omezení. Výkop je dosypán. Chodník směrem ke Kaznějovské ulici je pro chodce provizorně otevřen. Zároveň již jsou prováděné práce na II. etapě. V této části je chodník pro chodce uzavřen a je nutné přejít na protější stranu.
Vzhledem k uvedeným komplikacím nemohly být dodržené původní termíny jednotlivých etap. Je pravděpodobné, že nebude dodržen ani závěrečný původní termín a dojde k podání žádosti na další období. Nelze vyloučit, že stavba bude v zimních měsících přerušena a bude dokončena až v roce 2021.

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
dacia duster

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb