Obnova veřejného prostranství v ulici Majakovského

Předmětem této obnovy je volný prostor mezi bytovým domem Majakovského 2-16, komunikací Lidická a Boleveckou základní školou. Na tomto prostoru se nachází nefunkční sportovní hřiště, prošlapy v zeleni, vzrostlá zeleň, přičemž některé stromy jsou přestárlé a stromové skupiny přehoustlé, nejsou zde žádné ...

weby uniweb zprávy

Předmětem této obnovy je volný prostor mezi bytovým domem Majakovského 2-16, komunikací Lidická a Boleveckou základní školou. Na tomto prostoru se nachází nefunkční sportovní hřiště, prošlapy v zeleni, vzrostlá zeleň, přičemž některé stromy jsou přestárlé a stromové skupiny přehoustlé, nejsou zde žádné odpočinkové plochy, ani herní příležitosti pro děti. Prostor je hojně využíván zejména k venčení psů a MO Plzeň 1 osadil na základě četných žádostí občanů na okraj řešeného prostoru několik laviček (pod bytový dům a do blízkosti školy). ÚMO Plzeň 1 obdržel od SVSMP v roce 2021 projektovou dokumentaci pod názvem „Obnova veřejného prostranství v ulici Majakovského“. Regenerace tohoto prostranství byla již v té době dlouhodobě diskutována s občany.
Výše uvedený projekt je zapotřebí aktualizovat a přizpůsobit současným potřebám a požadavkům občanů. Rovněž bude nutné aktualizovat i dendrologický průzkum.
Výsledkem bude revitalizace prostoru jako celku, spočívající v návrhu cestních sítí, odpočinkových ploch, herních ploch pro děti a v neposlední řadě i v úpravě stávajícího sportoviště, přičemž významnou složkou bude i úprava stávající zeleně a návrh nových dřevin.
Budou uskutečněna dvě veřejná projednání s občany, žijícími v okolní zástavbě. Podkladem pro první jednání bude výše uvedená projektová dokumentace. Na prvním projednání budou posbírány zejména podněty veřejnosti, na jejichž základě bude zpracován návrh studie. Tento pak bude občanům představen na druhém veřejném setkání.
Následně bude dopracován čistopis studie, do kterého budou vhodným způsobem zapracovány požadavky a návrhy veřejnosti, včetně požadavků dotčených orgánů.
Studie bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace.V březnu r. 2023 byla na zpracování projektové dokumentace uzavřena smlouva o dílo. Zpracovatelka projektu disponuje autorizací v oboru krajinářská architektura. Zadání zpracování projektové dokumentace:rok 2023 Předpoklad dokončení projektové dokumentace včetně vydání příslušného povolení:r. 2024 - 2025 Předpoklad realizace stavby: rok 2026  Stávající stav   

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

SEO konzultant

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Voices of Hollywood

Hlavní zprávy

 

Renault Captur - Renault bez čekání
uniweb weby