Omezení dopravy na Karlovarské potrvá až do srpna

Až do srpna potrvá omezení dopravy na Karlovarské ulici, kde stavebníci rozšiřují spojnou kanalizační šachtu, která souvisí s dokončením retenční nádrže Vinice. Stavební práce měly být původně hotové do konce června, zkomplikovaly to však zejména geologické podmínky, ve kterých stavebníci pracují. ...

weby uniweb

Až do srpna potrvá omezení dopravy na Karlovarské ulici, kde stavebníci rozšiřují spojnou kanalizační šachtu, která souvisí s dokončením retenční nádrže Vinice. Stavební práce měly být původně hotové do konce června, zkomplikovaly to však zejména geologické podmínky, ve kterých stavebníci pracují.
Na Karlovarské stavebníci rozšiřují spojnou kanalizační šachtu, která souvisí s dokončením retenční nádrže Vinice. Dopravu zde omezuje částečná uzavírka.Práce totiž probíhají v rostlém podloží, konkrétně v pískovcovém masivu vysoké pevnosti, který se vyskytuje již jeden metr pod úrovní komunikace. Vzhledem k těmto geologickým podmínkám a prostorovým podmínkám stavební jámy i celého staveniště je nutné stávající uzavírku prodloužit.Na rozšíření spojné kanalizační šachty začala Vodárna Plzeň pracovat 1. března. Jde o zkapacitnění šachty, v níž se sbíhá několik kanalizačních stok (zejména z oblasti Vinic). Tato stavební akce se vztahuje k dokončení retenční nádrže Vinice, jež je stěžejní zejména pro dostavbu severozápadního okruhu města a provozně souvisí s rekonstrukcí Roudenského kanalizačního sběrače.Zkapacitnění šachty v Karlovarské ulici spočívá ve vyhloubení a zapažení stavební jámy, na což je třeba asi 22 tun oceli. Práce probíhají v desetimetrové hloubce. Samotná spojná šachta má půdorys 10 x 4 metry, vyhrazený přidružený prostor pro techniku a materiál je 10 x 9 metrů.„Ve stísněných podmínkách komunikace za částečného zachování dopravy jde o náročnou práci, která se bohužel neobejde bez dopravního omezení,“ uvedl generální ředitel plzeňské vodárny Jiří Kozohorský. Omezení dopravy se dotýká řidičů jedoucích na Košutku pod křižovatkou ulic Karlovarská a Na Chmelnicích, konkrétně při jižní straně lékařské fakulty. Cyklisté a chodci mohou využívat podchod pod Karlovarskou ulicí, nákladní automobily místo objíždějí Lidickou ulicí.

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

NetConcert Bobby Shew

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
PolyMedia

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka
uniweb weby