Oprava komunikací v Plzni, Krašovské a Toužimské ulici

V uplynulém období byla provedena rozsáhlá rekonstrukce Studentské ulice, v Plzni. V tomto období došlo ze strany řidičů motorových vozidel k nadměrnému užívání okolních komunikací a k jejich částečnému poničení. Z tohoto důvodu bude provedena oprava povrchů u vybraných komunikací. O...

SEO UNIWEB

V uplynulém období byla provedena rozsáhlá rekonstrukce Studentské ulice, v Plzni. V tomto období došlo ze strany řidičů motorových vozidel k nadměrnému užívání okolních komunikací a k jejich částečnému poničení. Z tohoto důvodu bude provedena oprava povrchů u vybraných komunikací. Oprava bude prováděna tzv. za provozu po úsecích, vždy jedna strana komunikace. Průjezd tedy bude zajištěn s částečným omezením. V některém úseku však bude nutné vyblokovat parkovací stání, včetně vozidel parkujících při okraji dotčeného úseku. Po provedení opravy povrchu komunikací bude provoz zcela obnoven.Úseky a termíny omezení:místní komunikace III. třídy č. C 8021 Krašovská, v Plzni
- v úseku od křižovatky s Úněšovskou ulicí ke křižovatce se Studentskou ulicí – po úsecích – vždy jen jedna strana komunikace
v termínu: od 30.11.2020 do 20.12.2020
 
místní komunikace III. třídy č. C 8020 Toužimská, v Plzni
- v úseku od křižovatky s Krašovskou ulicí ke křižovatce se Žlutickou ulicí – po úsecích – vždy jen jedna strana komunikace
- vyblokování parkovacích stání a parkujících vozidel, v úseku od křižovatky s Krašovskou ulicí ke křižovatce se Žlutickou ulicí – po obou stranách
v termínu: od 2.12.2020 do 20.12.2020 
Dodavatel stavebních prací (zhotovitel) –
- EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, odštěpný závod oblast Čechy západ, Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, tel. 376 901 255.Investor akce –
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha, tel. +420 954 902 111.Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 1

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy

 

seo uniweb