Plzeň uctila památku transportovaných Židů v Zahradě vzpomínek

...

weby na míru UNIWEB

Pouze 204 plzeňských Židů se dožilo konce druhé světové války. Plzeň si jejich památku každoročně připomíná. Vzpomínkovou akci pořádala Židovská obec Plzeň, jejímž předsedou je Jiří Löwy, v Zahradě vzpomínek.                         Vzpomínkové akce se zúčastnili i ministr kultury Martin Baxa, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš, za Velvyslanectví státu Izrael v České republice zástupkyně vedoucí diplomatické mise Roni Abramson, biskup plzeňský Tomáš Holub a primátor města Plzně Roman Zarzycký. Přítomni byli také zástupci městských obvodů a místopředseda Federace židovských obcí v České republice Jiří Daníček. V Zahradě vzpomínek pak bohoslužbu vedl vrchní zemský rabín Karol Sidon.                         Za třetí městský obvod přišli uctít památku transportovaných židů starosta třetího plzeňského obvodu David Procházka a 1. místostarosta Pavel Šrámek. „Nacistický holocaust je nepředstavitelnou, strašlivou událostí našich dějin a uctění památky jeho obětí je naprosto samozřejmé. Připomíná nám, že nic podobného už nesmíme nikdy dopustit,“ říká starosta David Procházka.                          
„Pocity lidí vyhnaných ze svých domovů, jejich ponížení a utrpení, které z větší části končilo smrtí, si téměř nelze představit. Jejich památku si musíme připomínat neustále,“ dodal 1. místostarosta Pavel Šrámek.
Na území Protektorátu Čechy a Morava se shromaždiště, odkud byly vypravovány transporty do Terezína, nacházela v patnácti městech. Židé zde byli soustředěni několik dní před nástupem do transportu. Odevzdání klíčů od svých domovů symbolicky ukončilo jejich doposud relativně svobodný život. Po několika nocích strávených obvykle v prostorách škol byli deportováni ze svých měst.
                          V Plzni se shromaždiště, ze kterého odešly tři transporty do Terezína, nacházelo v Sokolovně v dnešních Štruncových sadech. Plzeňští Židé sem byli předvoláváni od 9. ledna 1942. Celkem zde bylo shromážděno 2604 mužů, žen i dětí.                                                  
Z Plzně byly vypraveny celkem tři velké transporty mezi 18. a 26. lednem roku 1942 označené R, S, T do ghetta v Terezíně. Více než 1200 z nich bylo brzy po příjezdu do Terezína posláno do ghett na Lublinsku v okupovaném Polsku.
Foto: M. Pecuch 

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 3 Článek může obsahovat komerční sdělení.

NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
PolyMedia

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby