Plzeňský centrální obvod podporuje vznik Family Portů

Plzeňský centrální obvod vyhlásil dotační tituly pro rok 2021, zaměřené na podporu činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru. Mezi nimi nalezneme program zcela nový, který je určen na podporu veřejných prostor zaměřených na rodinu.„Vyhlášením toh...

SEO UNIWEB

Plzeňský centrální obvod vyhlásil dotační tituly pro rok 2021, zaměřené na podporu činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru. Mezi nimi nalezneme program zcela nový, který je určen na podporu veřejných prostor zaměřených na rodinu.

„Vyhlášením tohoto programu chceme především podpořit vznik tzv. Family Portů na území Městského obvodu Plzeň 3, což jsou místa, která budou bezbariérová, otevřená široké veřejnosti a především přátelská k dětem,“ informuje Stanislav Šec, místostarosta plzeňského centrálního obvodu, iniciátor vzniku Family Portů. 

„Chceme poskytnout veřejné prostory a finanční prostředky k zřízení míst, kde budou mít rodiče možnost přebalit své dítě, nakojit či ohřát příkrm nebo také k vybudování herních koutků na využití volného času dítěte,“ dodává.

O finanční prostředky na zřízení Family Portů mohou žádat příspěvkové a neziskové organizace, právnické či podnikající fyzické osoby.

„Finanční částku přidělenou z dotačního programu může žadatel uplatnit na úhradu nákladů souvisejících se zakoupením potřeb k přebalování a krmení dětí nebo zakoupením vybavení dětského koutku nebo dalších herních prvků,“ doplnil David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Kromě neziskových organizací mohou o dotaci požádat i různé komerční subjekty, tedy v případě, že se rozhodnou vybudovat dětský koutek se zázemím pro maminky s dětmi bez podmínky placení či konzumace prodávaného sortimentu.

„Tímto projektem chceme také vyjádřit podporu komerčním subjektům jako jsou kavárny a restaurace, které, až odezní covidová epidemie a s ní spojené restrikce, budou obnovovat svoji činnost a zapojením se do tohoto projektu mohou přilákat další klientelu,“ upřesňuje místostarosta Šec.

Dotace k podpoře vzniku sítě Family Port může být poskytnuta pouze v souladu s účelem dotačního programu a na základě souhlasu s registrací do sítě Family Portů na dobu nejméně 3 let. Další podmínkou je umístění stojanu s letáky a umožnění jejich doplňování, určení odpovědné osoby garantující čistotu a bezpečnost prostor a viditelné označení vchodových dveří logem služby Family Port.

„Myslím, že vznikem Family Portů alespoň symbolicky podpoříme covidem zasažené Family Friendly podniky a zejména zkvalitníme služby pro rodiny s dětmi. Chtěl bych vyzvat všechny, kteří by se v této nově vznikající síti chtěli angažovat, aby si prostudovali informace o tomto dotačním titulu na našich webových stránkách a své žádosti podávali od 16. listopadu. Čas mají do konce tohoto roku,“ dodal Stanislav Šec.


Ilustrační foto (Pixabay)

Fotogalerie
Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 3 Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Uniweb weby

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb