Představení návrhu úprav veřejného prostoru Louky na Vinicích

Dne 21. září od 17 hod proběhne představení architektonické studie úprav veřejného prostoru Louky za školou na Vinicích. Setkání občanů s architektem a vedením městského obvodu se bude konat v Lochotínském pavilonku. Návrh studie, kterou zpracoval Ing. arch. Ondřej Rys, vychází z podnětů vzešlýc...

SEO UNIWEB

Dne 21. září od 17 hod proběhne představení architektonické studie úprav veřejného prostoru Louky za školou na Vinicích. Setkání občanů s architektem a vedením městského obvodu se bude konat v Lochotínském pavilonku. Návrh studie, kterou zpracoval Ing. arch. Ondřej Rys, vychází z podnětů vzešlých z průzkumu potřeb občanů a z připomínek ze společného plánovacího setkání v září 2018. Projekt úprav areálu Louky za školou na Vinicích opět o něco pokročil. V současné době je připravena architektonická studie, která nastiňuje, jakým způsobem by mohly být upraveny jednotlivé části území. Architekt Ondřej Rys, který studii pro městský obvod zpracoval, vycházel ze závěrů jednání s občany Vinic a snažil se co nejlépe zapracovat jejich požadavky a naplnit jejich potřeby při využívání plochy. Obyvatelé sídliště mají možnost se se studií seznámit a vyjádřit se k ní.
Úprava tohoto prostoru se připravuje již od roku 2018. V té době proběhl ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor a MAKAI atelier dotazníkový průzkum, sociologické šetření a následně veřejná diskuse, kde se řešilo, jaké jsou možnosti a omezení využití území a jak by chtěli obyvatelé plochu upravit. Závěry z jednání jasně ukázaly, že pro místní je nejcennější velká zelená kompaktní plocha, kterou by nechtěli výrazně měnit. Řešila se ale také potřeba zastínění stromy, chybějící vodní prvek a rozšíření nabídky vyžití pro větší i menší děti. Jedním z diskutovaných problémů bylo pobíhání velkých psů po louce zejména z hlediska jejího znečišťování a problematika návštěvníků večerky a narušování pravidel využívání veřejného prostranství v souvislosti s alkoholem.
Veřejné setkání k představení architektonické studie pořádá Městský obvod Plzeň 1 společně s Centrem pro komunitní práci. Více informací lze získat u Pavly Dusíkové, tel: 602 728 605, e-mail: pavla.dusikova@cpkp.cz. 

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Západočeská galerie v Plzni

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb