Provozem automatizovaných a autonomních vozidel se bude zabývat nově zřízená Etická komise

Ministerstvo dopravy, které aktivně rozvíjí oblast autonomní mobility, se rozhodlo zřídit Etickou komisi pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel v podmínkách ČR.

weby uniweb

Jejím cílem je komplexně posoudit otázky etiky a s ní související témata v oblasti automatizovaných a autonomním vozidel v ČR. Předsedou komise je PhDr. David Černý, Ph.D., dalších dvanáct členů tvoří přední odborníci v oblasti etiky, práva, společenských věd, umělé inteligence či technických oborů.

Hlavními oblastmi, kterými se bude Etická komise zabývat, jsou například interakce člověka a stroje, problematika chování umělé inteligence v případě nehod, dostupnost a bezpečnost sdílených dat či otázka odpovědnosti za použitý software a infrastrukturu v podmínkách ČR. 

Do konce roku 2020 pak Etická komise zpracuje doporučení a návrhy opatření, která povedou k bezproblémové implementaci autonomních vozidel do běžného provozu. Například velmi důležitým a diskutovaným tématem je interakce silničních a drážních vozidel. Odborné závěry komise tak budou postihovat nejen výlučně oblast silniční dopravy, ale i dalších druhů dopravy a budou tak Ministerstvem dopravy využitelné v širším kontextu.

Poznámka redakce: pokud vás zajímá budoucnost dopravy a novinky z oblasti automobilového světa, navštivte stránky www.autonewsletter.cz.

Oblast etiky je nedílnou součástí tématu autonomního řízení, které má potenciál pozitivně přispět k bezpečnosti a dostupnosti dopravy. Zřízení Etické komise je v souladu se strategickými materiály, jako je Národní strategie umělé inteligence v České republice či Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice. Téma etiky je také řešeno na evropské úrovni - etika umělé inteligence a autonomního řízení bude jedním ze tří stěžejních bodů setkání, které za účasti ministrů členských států EU a zástupců Evropské komise proběhne na podzim tohoto roku. 

Složení Etické komise:

Předseda:

PhDr. David Černý, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR

Místopředseda:

Mgr. et Mgr. Petr Zámečník – Centrum dopravního výzkumu

Členové:

Mgr. Monika Mareková, M.Jur. (Oxon) – CMS

JUDr. Adam Doležal, LL.M. – Ústav státu a práva AV ČR

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. – Ústav státu a práva AV ČR

Ing. Martin Hron – TÜV SÜD Czech

PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR

Mgr. Juraj Hvorecký Ph.D. –  Filosofický ústav AV ČR

Ing. Tomáš Ječný – Škoda Auto

Ing. Václav Jirovský, Ph.D. – Fakulta dopravní, ČVUT v Praze

Daniel D. Novotný, Ph.D. – Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. et Ing. Václav Uhlíř  – Fakulta informačních technologií VUT

prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. – Ústav informatiky AV ČR

Autor: REGIONPLZEN.CZ Článek může obsahovat komerční sdělení.

NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Lite Plzeň

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby