Rekonstrukce plynovodní sítě na území MO Plzeň 1 – rok 2021 část Košutka.

V roce 2020 začala rekonstrukce plynovodu na sídlišti Košutka (etapa I. a II.) Dne 19.04.2021 bude zahájena III. etapa rekonstrukce plynovodní sítě v této lokalitě - jedná se o vybrané části ulic Kralovická, Rabštejnská, Žlutická a Gerská.S menším odstupem,...

slavnosti svobody 2021

V roce 2020 začala rekonstrukce plynovodu na sídlišti Košutka (etapa I. a II.) Dne 19.04.2021 bude zahájena III. etapa rekonstrukce plynovodní sítě v této lokalitě - jedná se o vybrané části ulic Kralovická, Rabštejnská, Žlutická a Gerská.S menším odstupem, dne 03.05.2021, bude zahájena IV. etapa, kdy se rekonstrukce dotkne vybraných částí ulic Manětínská, Rabštejnská, Gerská a U Jam. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce na Košutce (obě etapy) je plánovaný do 31.10.2021.
Část stavebních prací bude prováděna mimo komunikace – travnatá plocha. Zbytek prací pak zasáhne do chodníků a vozovek. Z tohoto důvodu bude docházet průběžně k uzavírkám těchto komunikací. Pro chodce vždy zůstanou zachovány bezpečné přístupy do přilehlých nemovitostí a bude zajištěn průchod kolem stavebního místa. Na vozovkách budou výkopové práce prováděny po polovinách nebo za pomoci přejezdových plechů. Na některých místech budou krátkodobě vyblokována parkovací místa. Pokud to situace dovolí, práce budou provedeny po menších úsecích, aby omezení pro občany bylo co nejmenší.
V rámci rekonstrukce plynovodu dojde k pokácení vzrostlých stromů v ulici Kralovická, Rabštejnská a Manětínská. Na základě vydaného rozhodnutí bude pokácen 1 ks břízy bělokoré a 1 ks smrku, 3 ks borovic. Náhradní výsadba bude provedena do 1 roku a bude vysazeno celkem 8 ks stromů (dub šarlatový, třešeň ptačí, jasan úzkolistý). Na stromy a keře nepodléhající rozhodnutí vydal správce pozemku souhlas s odstraněním dřevin.
Zhotovitelem stavebních prací je společnost REVIS - Praha, spol. s r.o., IČO 41190114, Výpadová 317/19, 153 00 Praha.
Investor: GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311.Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 1

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
koronavirus v plzni B

Hlavní zprávy

 

AUTO CB škoda plus
uniweb weby