Slovanské děti potěšily seniory z domova SeneCura

51. mateřská škola a Masarykova základní škola Plzeň vytvořily společný projekt s názvem „Dotkněme se sebe aneb...dědečku a babičko, ja´ vám nesu psaníčko (vajíčko)...“ Dne 20. dubna děti projekt zakončily tím, že předaly zajíčka se vzkazy klientům domova seniorů SeneCura a to společně s místo...

weby uniweb

51. mateřská škola a Masarykova základní škola Plzeň vytvořily společný projekt s názvem „Dotkněme se sebe aneb...dědečku a babičko, ja´ vám nesu psaníčko (vajíčko)...“ Dne 20. dubna děti projekt zakončily tím, že předaly zajíčka se vzkazy klientům domova seniorů SeneCura a to společně s místostarostkou městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Evou Trůkovou a za přítomnosti ředitelky 51. mateřské školy Blanky Linhartové, ředitele Masarykovy základní školy Plzeň Antonínem Herrmannem a koordinátorky projektu Hany Hamzové.Děti materˇske´ sˇkoly vytvořily velikonocˇni´ho zaji´ce z kartonove´ho papi´ru, ktery´ nesl vaji´cˇka ru°zny´ch barev, a do kterých ulozˇili zˇa´ci 2. trˇi´dy základní sˇkoly vlastní obra´zky a psani´cˇka. Ta obsahovala vzkazy seniorům na téma: „Co bys vzka´zal sve´ babicˇce/dědecˇkovi, kterou/kterého ma´sˇ ra´d...?“  K zajíci patří barevná herní kostka, se kterou senior hodí a podle barvy která padne, zjistí, jaký vzkaz si pro něj zajíc připravil.Místostarostka městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Eva Trůková k tomu řekla: „O mně se ví, že mám ráda dětský úsměv, který nám, dospělým, dodává potřebnou energii. Mrzí mě proto, že mnoho seniorů bylo kvůli pandemii o kontakt nejen s dětmi, ale svými nejbližšími vůbec, ochuzeno. Jsem proto vděčná za tento projekt, který spojuje lidi napříč generacemi.“„Chtěli jsme seniorům vytvorˇit pocit souna´lezˇitosti a uka´zat jim, zˇe nezu°stali v te´to nelehke´ dobeˇ sami, ale zˇe je neˇkde neˇkdo, kdo na neˇ mysli´. Zároveň se nám podařilo podporˇit socia´lni´ a ekologické ci´teˇni´ deˇti´,“ doplnila ředitelka 51. mateřské školy Blanka Linhartová.

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ŠKODA PLUS referenční vozy

Hlavní zprávy

 

AUTO CB škoda plus
uniweb weby