Slovany mají nový sběrný dvůr "Na Bořích"

...


Na křižovatce ulic U Seřadiště a Na Bořích vznikl nový sběrný dvůr, jehož stavbu financovalo město Plzeň a je jedním z projektů konceptu Smart City Plzeň, jehož cílem je zkvalitňovat život obyvatel a návštěvníků Plzně. Město Plzeň má propracovanou síť sběrných dvorů a sběrných míst. Nový sběrný dvůr je již třetí na území obvodu a splňuje všechny parametry moderního sběrného dvora. Obyvatelům poslouží k ukládání odpadů běžného charakteru jako jsou suť, větve, tráva, pneumatiky, sklo, dřevo, papír, plast či elektroodpad, ale i k ukládání nebezpečných odpadů, azbestu či olejů a hořlavých látek. V současné době je také jediným, který bude odebírat asfaltovou lepenku. V úterý 11. srpna 2020 proběhlo slavnostní otevření sběrného dvora, kterého se za MO Plzeň 2 – Slovany zúčastnil místostarosta Jan Fluxa a místostarostka Eva Trůková, kteří společně se zástupci města Plzně, zhotovitele a provozovatele, přestřihli pásku. Sběrný dvůr Na Bořích zaujímá plochu zhruba 3100 metrů čtverečných obehnanou dva metry vysokým neprůhledným plotem. Pod přístřešky s ocelovou konstrukcí stojí 21 velkoobjemových kontejnerů pro různé druhy odpadu, u vjezdu i výjezdu jsou umístěny dvě mostní váhy o nosnosti 5,5 tuny a buňka pro obsluhu s hygienickým zázemím. Součástí dvora je i EKO sklad pro shromažďování nebezpečných odpadů.       

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Článek může obsahovat komerční sdělení.

ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka