Slovany usilují o to, aby křižovatka na Mikulášském náměstí byla bezpečnější

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany si v loňském roce na základě dopravního průzkumu ověřil letitý problém: kapacita křižovatky na Mikulášském náměstí je nedostačující a stávající stav je třeba co nejdříve řešit....

slavnosti svobody 2021

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany si v loňském roce na základě dopravního průzkumu ověřil letitý problém: kapacita křižovatky na Mikulášském náměstí je nedostačující a stávající stav je třeba co nejdříve řešit.
Obvod proto v loňském roce uvolnil ze svého rozpočtu finance na vytvoření studie této oblasti. Ta byla zpracována společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. v několika variantách, které byly pečlivě projednány, a ze kterých byla poté jedna vybrána.Vybranou variantu nechal obvod v současné době zpracovat do dokumentace k územnímu řízení. Ve druhé polovině roku by měla být zadána dokumentace ke stavebnímu řízení. Na přelomu let 2021/2022 by obvod chtěl žádat o stavební povolení a realizace stavby by tak byla reálná již v roce 2022.„Jedná se o místo, které je dlouhodobě neřešené, avšak z hlediska dopravy problémové a velice frekventované. Realizací této stavby by se maximálně zvýšila bezpečnost pohybu v této lokalitě a dokončil by se projekt, který byl již 30 let pouhou vizí,“ sdělil místostarosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa.Stavba bude znamenat vysoké finanční nároky i nároky na koordinaci z důvodu její frekventovanosti a průjezdu páteřními spoji MHD,
a proto bude nutné jednat se správcem komunikace, což je Ředitelství silnic a dálnic ČR, dále s Magistrátem města Plzně a VODÁRNOU PLZEŇ, a.s. Navíc vzhledem k trvající pandemii je nejisté, jaká bude situace příští rok ohledně rozpočtu. „Naší prioritou je nyní hlavně připravit stavbu tak, aby se mohlo začít s realizací hned, jakmile budou potřebné finance k dispozici,“ doplnil místostarosta Jan Fluxa.
 
Veškeré kroky obvod úzce koordinuje s VODÁRNOU PLZEŇ, a.s., neboť pod vozovkou se téměř v celém úseku nacházejí významné vodohospodářské sítě, které bude potřeba vyměnit z důvodu jejich stáří – většina je sto let stará.  Projekt stavby s názvem „Úprava křižovatky Mikulášská ulice – Mikulášské náměstí“ zahrnuje:
• území od nadjezdů v ulici U Trati až po vstup do Mikulášského hřbitova
• součástí schválené třetí varianty je zcela nová zastávka tramvaje ve směru na Slovany, zlepší se tak dopravní obslužnost místa
• vznikne zde nový odbočovací pruh, který vyřeší problematické odbočování doleva směrem na Mikulášské náměstí, 
  a to jak pro trolejbus, tak pro osobní dopravu
• celá křižovatka bude řízena světelnou signalizací včetně přechodu pro chodce
• pro cyklisty by zde měla vzniknout cyklostezka oddělená od chodníku pro pěší
• v celé délce podél hřbitovní zdi je navržena dosadba stromů pro vytvoření celistvé stromové aleje   Z historie projektu v kostce:
-  v lednu 2020 nechal městský obvod Plzeň 2 - Slovany zpracovat dopravní průzkum a posoudit kapacitu křižovatky (počty chodců, 
   automobilů, cyklistů a spojů veřejné dopravy)
-  z tohoto průzkumu vyplynulo, že kapacita křižovatky je naprosto nedostačující, a že stávající stav je neúnosný
-  cca 220 vozidel za hodinu na levém odbočení z Mikulášské ulice od železničního nádraží upozornilo na to, že bude nutné zřídit 
   samostatný odbočovací pruh 
-  intenzita chodců (50 chodců za hodinu pouze na chodníku podél hřbitovní zdi) ukázala, že bude nutné věnovat se také 
   úpravě přechodů a lépe zde zabezpečit pohyb chodců
-  již v 90. letech minulého století se kvůli této křižovatce posouvala zeď Mikulášského hřbitova, ale bohužel k plánované 
   úpravě samotné komunikace nikdy nedošlo

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Článek může obsahovat komerční sdělení.

auto cb prislusenstvi

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ŠKODA PLUS referenční vozy

Hlavní zprávy

 

AUTO CB škoda plus
uniweb weby