Srpnové rozšíření parkovací zóny Petrohrad

Od 1. srpna 2022 (ne dříve) dojde k rozšíření zóny placeného stání Petrohrad v městském obvodu Plzeň 2 - Slovany. Parkování bude zpoplatněné v celém území mezi ulicemi Lobezská, Železniční, Slovanská a Plzenecká, resp. Táborská. Výše parkovného se nemění a činí 10 korun za hodinu v pracov...

weby na míru UNIWEB

Od 1. srpna 2022 (ne dříve) dojde k rozšíření zóny placeného stání Petrohrad v městském obvodu Plzeň 2 - Slovany. Parkování bude zpoplatněné v celém území mezi ulicemi Lobezská, Železniční, Slovanská a Plzenecká, resp. Táborská. Výše parkovného se nemění a činí 10 korun za hodinu v pracovní dny od 7 do 19 hodin, maximálně 60 korun v daný den.Rezidenti s trvalým pobytem v místě s parkovací zónou zaplatí za parkovací kartu 700 korun na rok. Parkovací karta pro ostatní předplatitele stojí 7000,- Kč na rok.Parkovací karta R:
Parkovací karta „R“, čili rezidenční karta, je určena pro obyvatele z těch částí města, které spadají do dané zóny placeného stání. Rezidentem je vlastník či provozovatel vozidla, který má k příslušnému domu či bytu vlastnické právo nebo má na místě trvalý pobyt. Určena pro fyzické osoby nepodnikající.
Rezidentům se karta vydává pro osobní vozidla, jejichž jsou vlastníkem či provozovatelem. Karta se váže ke konkrétní RZ/SPZ. Rezident získá nárok na parkovací kartu i tehdy, je-li mu vozidlo svěřeno k soukromému užívání podle zákona o daních z příjmů.Parkovací karta P:
Parkovací karta „P“, čili předplatitelská karta, je určena pro podnikatele fyzické či právnické osoby, neziskové či veřejné organizace, které mají sídlo nebo provozovnu v místě spadajícím do příslušné zóny placeného stání.
Předplatitelům se karta vydává pro jimi provozovaná služební vozidla a váže se ke konkrétní RZ/SPZ a k jedné zóně. Karta se nevydává pro osobní vozidla zaměstnanců či manažerů předplatitelů.Karty na nových adresách budou k dostání nejdříve 1. srpna 2022. A to jak na Zákaznickém centru PMDP Denisovo 12, 301 00 Plzeň tel.+420 378 035 420 tak i na Samoobsluze na webu www.parkingplzen.czParkovací zóna se rozšiřuje postupně. Zahrnuje projektovou přípravu, fyzické úpravy na komunikacích i úřední povolení. Pro řidiče však platí, že se řídí dopravním značením. Placené stání tedy určuje vždy dopravní značka. A to je teprve ten okamžik k návštěvě Zákaznického centra či zaplacení parkovného pomocí parkomatu nebo aplikace Park Simply.
Při rozšíření zóny se cca v prvních dvou týdnech pracovníci PMDP a městské policie v ulicích Petrohradu soustředí především na informování veřejnosti o režimu placeného parkování.Další informace ? ZDE: 

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Článek může obsahovat komerční sdělení.

NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
uniweb weby