V okolí Prokopávky vzniknou dopravní omezení z důvodu výstavby horkovodní přípojky

V termínu od 20. 7. 2020 do 11. 10. 2020 budou v šesti etapách postupně realizovány uzavírky v ul. Okounová, Pode Dvory a v ul. K Prokopávce, v úseku od křižovatky s ul. Plaská až ke sportovnímu areálu Sokol Bolevec, z důvodu výstavby horkovodní přípojky pro uvedený sport...

weby uniweb

V termínu od 20. 7. 2020 do 11. 10. 2020 budou v šesti etapách postupně realizovány uzavírky v ul. Okounová, Pode Dvory a v ul. K Prokopávce, v úseku od křižovatky s ul. Plaská až ke sportovnímu areálu Sokol Bolevec, z důvodu výstavby horkovodní přípojky pro uvedený sportovní areál.Po dobu trvání veškerých stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit průchod chodců v celém úseku provádění stavebních prací – např. převedení na protější chodník, zřízení provizorního chodníku, umístění přechodové lávky apod. Uzavírky vozovek budou prováděny tak, aby nedošlo k omezení provozu MHD, kdy stavební práce zhotovitel provede překopy vozovek po polovinách, za použití přejezdových plechů. Provoz v případě potřeby bude řízen osobami poučenými a náležitě vybavenými, v etapě III. a V. bude provoz řízen světelnými signály.V průběhu IV. a V.  etapy dojde k přeložení zastávky MHD „K Prokopávce“ (u sportovního areálu), cca o 90 m zpět, do prostoru před most - pravá strana komunikace ve směru z Doubravky na Lochotín.Konečný termín akce, včetně zřízení nových povrchů je do 30. 11. 2020.Uzavírky jsou realizovány z důvodu stavebních prací – výstavba horkovodní přípojky, investor Plzeňská teplárenská, a.s., se kterým správce komunikace uzavřel dohodu o technických podmínkách.
 
Dodavatel stavebních prací je společnost SUPTel a.s., IČO: 25229397, sídlem Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň, tel.: +420 377 433 333, e-mail: suptel@suptel.cz.
 Vyznačení dopravní uzavírky
Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 1 

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Abonentní koncert

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
uniweb weby