V okolí Prokopávky vzniknou dopravní omezení z důvodu výstavby horkovodní přípojky

V termínu od 20. 7. 2020 do 11. 10. 2020 budou v šesti etapách postupně realizovány uzavírky v ul. Okounová, Pode Dvory a v ul. K Prokopávce, v úseku od křižovatky s ul. Plaská až ke sportovnímu areálu Sokol Bolevec, z důvodu výstavby horkovodní přípojky pro uvedený sport...


V termínu od 20. 7. 2020 do 11. 10. 2020 budou v šesti etapách postupně realizovány uzavírky v ul. Okounová, Pode Dvory a v ul. K Prokopávce, v úseku od křižovatky s ul. Plaská až ke sportovnímu areálu Sokol Bolevec, z důvodu výstavby horkovodní přípojky pro uvedený sportovní areál.Po dobu trvání veškerých stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit průchod chodců v celém úseku provádění stavebních prací – např. převedení na protější chodník, zřízení provizorního chodníku, umístění přechodové lávky apod. Uzavírky vozovek budou prováděny tak, aby nedošlo k omezení provozu MHD, kdy stavební práce zhotovitel provede překopy vozovek po polovinách, za použití přejezdových plechů. Provoz v případě potřeby bude řízen osobami poučenými a náležitě vybavenými, v etapě III. a V. bude provoz řízen světelnými signály.V průběhu IV. a V.  etapy dojde k přeložení zastávky MHD „K Prokopávce“ (u sportovního areálu), cca o 90 m zpět, do prostoru před most - pravá strana komunikace ve směru z Doubravky na Lochotín.Konečný termín akce, včetně zřízení nových povrchů je do 30. 11. 2020.Uzavírky jsou realizovány z důvodu stavebních prací – výstavba horkovodní přípojky, investor Plzeňská teplárenská, a.s., se kterým správce komunikace uzavřel dohodu o technických podmínkách.
 
Dodavatel stavebních prací je společnost SUPTel a.s., IČO: 25229397, sídlem Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň, tel.: +420 377 433 333, e-mail: suptel@suptel.cz.
 Vyznačení dopravní uzavírky
Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 1 

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka