V pondělí 11. května došlo k další vlně uvolnění mimořádných opatření

Vážení občané,...

Jarní servisní akce AUTO CB

Vážení občané,
dovolujeme si Vás tímto informovat o skutečnosti, že s účinností od 11. 5. 2020 za předpokladu dodržení přesně definovaných podmínek:je povolena činnost všech provozoven v nákupních centrech nad 5000 m2 (s výjimkou provozoven stravovacích služeb);je povolena činnost provozoven nad 2 500 m2 (v nichž nebyl zakázán provoz);je povolena činnost provozoven stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek;je povolen provoz holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a podologie;je povolen provoz muzeí, galerií a dalších podobných zařízení;jsou povolena divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob;je povolen organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;jsou povoleny hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;jsou povoleny svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;jsou povoleny bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;je povolena možnost přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria - žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků;je povolena možnost přípravy žáků 9. ročníku základní školy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků;je povolena osobní účast žáků/studentů na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení poskytovateli zdravotních služeb;je povolen provoz středisek volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině;je povolena osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů ve skupině - toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe;je povolena osobní přítomnost žáků na výuce na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 15 žáků ve skupině;je povolena prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech;je povolena osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou za účasti nejvýše 15 osob ve skupině.
 

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka