V souvislosti s mimořádným opatřením MZ ČR ruší obvod akce pro občany

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné nařízení k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Městský obvod Plzeň 3 reaguje na toto opatření.

Prodej hovězího masa od farmáře

Podle nařízení se zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

V souvislosti s tímto opatřením Městský obvod Plzeň 3 ruší tyto akce pro občany:

- Jarní taneční vínek pro seniory, který se měl konat v pondělí 16. 3. 2020 ve velkém sále v Alfě.

- Probíhající počítačové kurzy pro seniory na Střední škole informatiky a finančních služeb v Plzni s tím, že vedení střední školy úřad bude frekventanty z řad seniorů informovat o zrušení kurzů.

- Vítání občánků až do odvolání.

- Prodej zájezdů pro seniory dne 12. 3. s tím, že o náhradním termínu budou zájemci informováni prostřednictvím webových stránek obvodu.

- Prodej zvýhodněných vstupenek do divadla a to dle momentální situace v době plánovaného prodeje vstupenek - zájemci budou informováni prostřednictvím webových stránek obvodu.

- Probíhající Senior akademie je pozastavena do odvolání. Frekventanti akademie budou informováni MP (kontakty na lektory MP: Bc. Karel Zahut - zahut@plzen.eu ; Bc. Andrea Vlčková, DiS. - vlckovaa@plzen.eu )


Městský obvod Plzeň 3 děkuje za pochopení vzhledem k těmto mimořádným opatřením.

Autor: Miroslav Knotek Článek může obsahovat komerční sdělení.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
st 11.03.2020 13:37
0 +
 
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby