Zajištění péče o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí po dobu nouzového stavu

Vláda nařídila usnesením ze dne 12. 10. 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření v souladu s krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností od 14. října 2020 00:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách...


Vláda nařídila usnesením ze dne 12. 10. 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření v souladu s krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností od 14. října 2020 00:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci:bezpečnostních sborů;obecní policie;poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;příslušníci ozbrojených sil;zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;Informace pro rodiče výše uvedených profesí, kteří potřebují péči o děti:Evidence a prověření žádostí zákonných zástupců o tuto péči: KÚPK, paní Jana Jedličková, tel. 377 195 466, e-mail: jana.jedlickova@plzensky-kraj.cz

Péči zajišťují:
ZŠ: výkon péče o tyto děti zajišťuje 31. ZŠ, E. Krásnohorské
MŠ: ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Mohylově ul.

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
netConcert

Hlavní zprávy

 

James Bond
uniweb weby