Zápisy do mateřských škol se uskuteční v květnu

Sběr žádostí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných městem Plzeň proběhne ve dnech 3. až 4. května 2023. Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou pěti let věku, je od 1. září 2023 předškolní vzdělávání povinné. Pokud tedy ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný ...

potisk adapt print

Sběr žádostí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných městem Plzeň proběhne ve dnech 3. až 4. května 2023. Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou pěti let věku, je od 1. září 2023 předškolní vzdělávání povinné. Pokud tedy ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové mateřské škole v termínu zápisu. Město pro zápisy do MŠ dlouhodobě využívá elektronickou aplikaci na www.mszapis.plzen.eu. Podrobné informace k zápisům naleznou rodiče na uvedené webové stránce a dále na webových stránkách příslušných mateřských škol.Pro zápis do MŠ je v souladu se školským zákonem rozhodující trvalý pobyt dítěte. K zápisu rodiče přinesou řádně vyplněnou žádost, kterou naleznou na uvedené webové stránce, rodný list, svůj občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců – originál potvrzení z ohlašovny pobytu).Dále je nutné zajistit potvrzení praktického lékaře o očkování dítěte přímo na žádosti, to se nevyžaduje u dítěte s povinným předškolním vzděláváním.Pokud zákonný zástupce nemá přístup k internetu či k tiskárně, bude na Magistrátu města Plzně i na úřadech městských obvodů k dispozici kontaktní místo, kde úředníci s vyplněním přihlášky pomohou. Stejně tak pomohou s vyplněním přihlášky přímo v dané mateřské škole.Pro cizince, kterým je v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny je stanoven další termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/24, a to ve dnech 14. a 15. června 2023.Text: MMP

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby uniweb zprávy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO Mendoza - Grammy night

Hlavní zprávy

 

Dacia - Ihned k odběru
uniweb weby