Zprávy z Jedničky - Pronájem kavárny Krašovská

Plzeň, statutární město, městský obvod Plzeň 1zastoupené starostkou MO Plzeň 1, Ing. Helenou Řežábovou o z n a m u j e...

weby uniweb

Plzeň, statutární město, městský obvod Plzeň 1zastoupené starostkou MO Plzeň 1, Ing. Helenou Řežábovou o z n a m u j e   v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr města Plzně přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání – kavárnu s veřejným WC a terasou (celkové rozměry pronájmu cca 201 m2), umístěných na pozemku parc.č. 1609/90 v k.ú. Bolevec v majetku statutárního města Plzně (číslo pozemku se může změnit v důsledku kolaudačního řízení dále uvedené stavební akce). Výstavba kavárny je součástí stavební akce „Proměna vnitrobloku Krašovská, Plzeň“. Kavárna je navržena a realizována jako modulová sestava s ocelovou konstrukcí, přičemž sestavy budou na místě stavby spojeny a připojeny na inženýrské sítě, včetně přípojky internetu.Bude se jednat o celoročně využívaný prostor kavárny s kapacitou 15–20 míst k sezení pro hosty uvnitř objektu a cca 12–20 míst k sezení pro hosty na venkovní dřevěné terase s textilním stíněním.Součástí stavby kavárny je veřejně přístupné WC, úklidová komora, zázemí pro personál a sklad. Stavba bude vybavena pouze zařizovacími předměty s touto stavbou pevně spojenými bez movitého zařízení (movité zařízení si nájemce zajistí na vlastní náklady).Pro zájemce bude uskutečněna prohlídka objektu kavárny dne 27. 7. 2021 v 10.30 hod. více informací naleznete zde: https://urednideska.plzen.eu/umo1/vlastni/detail/24394záměržádost o nájempožadovaný standart na vybavení kavárny   

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 1 Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Loop Jazz CLub

Hlavní zprávy

 

loop jazz club
uniweb weby