2.1.2017: TŘÍKRÁLOVÝ CHAT

Nový rok přivítáme chatem s koordinátorkami Tříkrálové sbírky - Mgr. Alžbětou Kalábovou a Mgr. Marií Sýkorovou z Diecézní charity Plzeň. Můžete se ptát na organizaci sbírky, koledníčky a samozřejmě i na aktivity, které budou z výtěžku sbírky podpořeny.

weby na míru UNIWEB

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům je v roce 2017 pořádána již posedmnácté!

Kde pomáhá výtěžek sbírky

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Tříkrálová sbírka je rozdělena podle předem určeného klíče:65 procent se vrací zpět do místa výběru, 15 procent podpoří charitní projekty Diecézní charity Plzeň (Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích u Domažlic, Domov pro seniory Bor, Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni, Noclehárnu Betlém Cheb, Terénní krizovou službu, Terénní sociální práci, Terénní sociální službu v Domažlicích, Středisko pracovní rehabilitace Plzeň, Charitní pečovatelskou službu, Poradnu pro cizince a uprchlíky, Adopci na dálku či Humanitární pomoc do zahraničí DCHP). Deset procent sbírky přispívá na podporu Humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí Charity Česká republika (CHČR). Pět procent sbírky jde na podporu projektů CHČR a zbylých pět na režii sbírky.

Jak poznat koledníčky Tříkrálové sbírky

Do ulic obcí a měst vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků) . Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem se svým jménem, podpisy pana biskupa, ředitele Diecézní charity Plzeň a generálního sekretáře S ČKCH. Současně s průkazkou se vedoucí prokazují občanským průkazem. Číslo průkazky musí odpovídat číslu zapečetěné pokladničky. Vedoucí také velmi rád každého dárce informuje o účelu sbírky a o činnosti S ČKCH.

Využijte on-line Tříkrálového chatu a ptejte se na cokoli

Otázky můžete pokládat až do pondělí 2. ledna 2017 na http://www.regionplzen.cz/chat/. Chat začíná ve 12 hod.

Jak lze dále přispět

Sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny
Adresa majitele účtu: Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
Variabilní symbol: 777
Konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod)
Specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) nebo IČ

Dárcovská SMS (DMS)
Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové sbírky jde 28,50 Kč.
Sbírku můžete podpořit také celoročně. Při zaslání DMS ROK KOLEDA na číslo 87 777 vám každý měsíc bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Další informace

http://www.trikralovasbirka.cz
http://www.dchp.cz/trikralova-sbirka/
https://www.facebook.com/trikralovasbirkaplzenskokarlovarsko/

Fotogalerie
weby uniweb zprávy

Komentáře

 • Před 6 roky

  Velmi vám s kolegyní Marií Sýkorovou děkujeme za všechny otázky v chatu, bylo příjemné na ně odpovídat.

  Zároveň bychom tímto chtěly poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám s organizací sbírky pomáhají, a samozřejmě vám, kteří do ní přispívají. Bez vašich dobrých srdcí by to nešlo.

  Ještě bychom rády doplnily jednu informaci. Soupis všech plzeňských a karlovarských "tříkrálových" záměrů pro letošní rok najdete na www.dchp.cz.

  Děkujeme a tříkrálově vinšujeme štěstí, zdraví, pokoj svatý :-)

  Alžběta Kalábová, Marie Sýkorová
  koordinátorky pro Plzeňský a Karlovarský kraj
  Diecézní charita Plzeň

 • Před 6 roky

  Dobrý den, mám dotazy hned dva. Peníze, které se vyberou na Plzeňsku, na Plzeňsku zůstanou? Už víte, kam peníze letos půjdou?
  Samozřejmě vám přeji hodně štěstí a plné kasičky :-) Z.

  • Před 6 roky

   Obecná jsou jednoduchá. 65 % z vybraných peněz se vrací přímo do vaší obce nebo regionu, 15 % využije na své projekty Diecézní charita Plzeň, tzn. na charitní domovy. 5 % je určeno na celostátní projekty, 5 % na režii sbírky a zbývajících 10 % odchází do zahraničí na humanitární pomoc organizovanou Charitou. Plzeňská diecézní charita např. podporuje Adopci na dálku v Jižní Americe (např. Bolívie, Ekvádor či Peru).

   Výtěžek Tříkrálové sbírky není určen na řešení důsledků uprchlické krize. Chcete-li přispět na tento účel, využijte prosím speciální charitní konto, které najdete na webu Charity.

 • Před 7 roky

  Tříkrálová sbírka je ryze česká záležitost nebo probíhá i v jiných zemích?

  • Před 6 roky

   Tříkrálová sbírka probíhá např. i v Německu. V loňském roce se slavilo 20. výročí sbírky v sousedním Regensburgu. Zahajovali jsme tedy společně sbírku v Kladrubech. Na místě bylo asi 600 koledníků, převážně z Německa, ale i naší diecéze.

   Kladruby nebyly vybrány náhodou. Maminka regensburgského biskupa se totiž v Kladrubech narodila.

 • Před 7 roky

  Při pohledu na teploměr by mě zajímalo, čím se koledníci během koledování zahřívají :-)

  • Před 6 roky

   Koledníci se zahřívají teplým oblečením, pořádnými botami a hlavně srdečným přijetím v domácnostech :-) Zejména na vesnicích se ujala nádherná tradice, kdy zmrzlí koledníci nacházejí azyl u hrnku teplého čaje :-)

 • Před 7 roky

  I my v Kaznějově jsme se před dvěma lety připojili do sbírky. Naše koledníčky obcházení domů a bytů velice baví, berou vše velice zodpovědně a i my dospělí jsme rádi, že můžeme lidem do nového roku popřát hodně štěstí, zdraví - přesně tak, jak se to v písni zpívá. Setkáváme se pouze s kladným přístupem lidí a jak se říká, každá koruna pomáhá. Děkujeme, že se můžeme této charitativní akce zúčastnit.

  • Před 6 roky

   I my děkujeme za úžasnou pomoc, doufáme, že i letos v Kaznějově zažijete mnoho krásných setkání :-)

 • Před 7 roky

  Dobrý den, chtěla jsem vás jménem všech našich Lidušek pozdravit :-) Jsme rády, že i náš obchod v Plzni na Roudné může Tříkrálovou sbírku opět podpořit. Těšíme se již na malé koledníčky a doufáme, že u nás opět necháte sbírkovou kasičku, protože mezi našimi zákazníky není o dobrá srdce nouze. Loni se vybralo v celonárodní sbírce více jak 89 mil. Kč a pevně věříme, že letos bude částka překonána. My se budeme moc snažit :-)))

 • Před 7 roky

  Dobrý den. Z výtěžku se podporují pouze aktivity organizované charitou?

  • Před 6 roky

   Především se jedná o charitní projekty, ale mohou se podporovat i místní sociálně slabé a hendikepované rodiny.

   Sbírka již pomohla mnohokrát i jiným neziskovým organizacím, např. Ledovci, středisku Radost v Merklíně nebo Hospici sv. Jiří v Chebu.

   Snažíme se preferovat neziskové organizace, které mají mnohem složitější situaci v oblasti financování než např. organizace příspěvkové.

 • Před 7 roky

  Co máme dělat, pokud bychom se chtěli u nás na vesnici také do akce zapojit?

  • Před 6 roky

   Nejlépe se obraťte na nejbližší oblastní či farní charitu, kde vás budou instruovat, případně se obraťte na diecézní koordinátorku Alžbětu Kalábovou (tel. 731 591 852, email alzbeta.kalabova@dchp.charita.cz). Veškeré další kontakty na jednotlivé charity naleznete na www.dchp.cz.

   Každou pomoc vítáme, budeme nadšeni, pokud nám v organizování naší sbírky pomůžete. Předem děkujeme!

 • Před 7 roky

  Dobrý den, kontrolujete, zda byly peníze využity opravdu podle původního záměru?

  • Před 6 roky

   Ano, kontrolujeme. Všechno se vyúčtovává, archivují se všechny doklady a dokonce letos u nás proběhla kontrola podle zákona o veřejných sbírkách. Vše bylo v pořádku.

 • Před 7 roky

  Dobrý den, podporují se z výtěžku sbírky každý rok stejné projekty? L.

  • Před 6 roky

   Každý rok se vypisují nové záměry pro jednotlivé lokality v Plzeňském a Karlovarském kraji. Většinou jsou stejné, týkají se charitativních domovů.

   Jsou oblasti, kde se záměry mění, a to v případě sociálně slabých a hendikepovaných rodin. Někdy se přihlásí nové kolednické skupinky a záměr si určí nový podle svého uvážení v souladu s myšlenkou Tříkrálové sbírky. Tento záměr musí být schválen Tříkrálovou komisí. Peníze musí vždy směrovat k lidem v nouzi.

 • Před 7 roky

  Dobrý den, jak se organizují Tříkrálové sbírky na malých vesnicích? Dobrovolníci se vám sami hlásí?
  Samozřejmě přeji hodně úspěchů a napěchované kasičky :-) Marie

  • Před 6 roky

   Sbírka má na malých obcích svého regionálního koordinátora, který vše zajišťuje přímo na místě. Jelikož se jedná o již 17. ročník Tříkrálové sbírky, má i v malých obcích tradici. Dobrovolníky většinou sami oslovujeme a někdy se nám hlásí i sami.

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nové Sandero Stepway Dacia

Hlavní zprávy

 

AutoCB - Renault Austral (Otestujte ho)
uniweb weby