3.5.2017: CHAT s Melissou a Larrym Lewis

Melissa a Larry Lewis přijeli se svými třemi dětmi do Plzně v roce 2009. Melissa učí angličtinu na Církevním gymnáziu, Larry je mj. hlavním trenérem týmu amerického fotbalu Pilsen Patriots. --- Larry and Melissa Lewis, and their three children, moved to Pilsen in 2009. Melissa is an English teacher at Cirkevni High School and Larry is also the trainer for the local American football team, the Pilsen Patriots.

potisk adapt print

Melissa & Larry Lewis

Larry a Melissa Lewis se společně se svými třemi dětmi přistěhovali do Plzně v roce 2009. Larry pochází z Texasu a Melissa z Pensylvánie. Larryho předci mají české kořeny, a tak se celá rodina na příjezd do země, která je jim blízká, těšila. Jejich hlavním záměrem byla podpora spolupráce mezi baptistickými sbory. Melissa učí angličtinu na Církevním gymnáziu a Larry je mj. hlavním trenérem amerického fotbalového týmu Pilsen Patriots. V roce 2010 stáli u zrodu baptistického sboru Mozaika v Plzni na Klatovské třídě 28, ve kterém se s nimi můžete setkat každou neděli od 17 hodin.

Larry and Melissa Lewis, and their three children, moved to Pilsen in 2009. Larry is originally from Texas and Melissa is from Pennsylvania. Larry’s ancestors were originally from the Czech Republic, so the Lewis family looked forward to moving to a country that was special to them. The Lewis family works together with Baptist churches here in the Czech Republic to help start new churches. Melissa is an English teacher at Cirkevni High School and Larry is also the trainer for the local American football team, the Pilsen Patriots.

Letní English Camp v Plzni/Summer English Camp Pilsen

Každé léto je pořádán English Camp Plzeň ve spolupráci s dobrovolníky z USA, baptistickým sborem Mozaika a Církevním gymnáziem. English Camp je anglický kurz pro každého. Pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé je připraven zábavný program. Camp se koná na Církevním gymnáziu na Mikulášském náměstí, letos v termínu od 4. do 7. července 2017. Přijede 30 rodillých mluvčích z Texasu. Více informací můžete najít na http://www.baptisteplzen.net/

Every year we offer an exciting summer English course for all ages and all levels of English from beginner to advanced. We work together with First Baptist Church, Forney, Texas, Mozaika in Pilsen, and Cirkevni Gymnazium, Pilsen. This year’s camp will be held July 4-7, from 9:00 a.m.-1:00 p.m. There will be 30 native speaker teachers with us from Texas. More information can be found at http://www.baptisteplzen.net/

Kulturní aktivity/Other Cultural Activities

Během roku pořádají různé aktivity, díky kterým se lidé mohou seznámit s americkými tradicemi. V jarním období se pořádá Velikonoční hledání vajíček a na podzim se připravuje Halloweenská párty i večeře s tradičním krocanem na Den díkůvzdání.

Throughout the year we also offer a variety of American traditions that others can participate in, including Thanksgiving turkey dinner and an Easter egg hunt, and Halloween activities.

Americký fotbal/American football

Tým Pilsen Patriots hraje americký fotbal již 22 let. V roce 2013 vyhráli Patrioti mistrovství ČLAF B. O tři roky později dosáhli v lize na 2. místo. Americký fotbal může hrát každý bez ohledu na věk - dívky, kluci, muži i ženy. V klubu Pilsen Patriots najdete Flagový tým (bezkontakní fotbal pro děti), tým juniorů (15-19 let), Pilsen Angels (ženský tým) a tým seniorů (od 17 let). Noví hráči jsou srdečně vítáni. http://www.pilsenpatriots.cz/

Pilsen Patriots have been playing American football for 22 years. In 2013 they won the ČLAF B. championship. Three years later they finished the season with second place in the league. They offer possibilities to play for all ages, and for both male and female. There is a flag football team for children, a women’s team, a junior team (15-19) and a senior team (17+). New players are welcome.  http://www.pilsenpatriots.cz/

Fotogalerie
weby uniweb zprávy

Komentáře

 • Před 6 roky

  What is the goal for your time in the Czech Republic?

  • Před 6 roky

   Naším hlavním cílem je založit nové křesťanské sbory. Níže se dočtete, co to pro nás znamená.

   Our main goal is to start new churches. You can read below what it means for us.

 • Před 6 roky

  jak a kdy probíhají nábory do pilsen patriots? dík

  • Před 6 roky

   Naše hlavní nábory do seniorského týmu probíhají na podzim, ale jste vítáni na trénincích. Tréninky probíhají každé úterý a čtvrtek od 17.30 na 1. ZŠ. Více informací najdete na www.pilsenpatriots.cz. Přijďte se podívat v sobotu od 14 hod. na zápas s Brno Alligators.

   Our main recruitment for the senior team takes place in the fall but you are welcome to come to practice. Practice takes place every Tuesday and Thuersday at 17.30 at 1. Základní škola. If you would like more information you can look at www.pilsenpatriots.cz. Come watch the game Saturday at 14.00 with the Brno Alligators.

 • Před 6 roky

  Dobrý den, sledujete českou politiku? A sledujete ještě politiku v USA? Volili jste prezidenta? Můžu se zeptat koho? A kde jste vlastně doma? Díky a přeji vám u nás hodně štěstí.

  • Před 6 roky

   Yes, politics is very interesting to us. My dad was a history and political science teacher and he instilled a love of the political system in me. It has been very interesting to follow US politics from another country. We have definitely gained a broader perspective. We think it is our responsibility as a citizen to be an informed voter. It was nice for us this year because we were in Texas during the election, so we could vote in person and not have to mail in our ballot. We will teach you about one cultural difference – outside of the family, we typically don’t talk about who we voted for :-)

   Where do we feel home? We moved to the Czech Republic 10 years ago and we felt at home almost immediately. While there are definitely some challenges for us, our children also are quite content here. Our son married a sweet and beautiful Czech girl and they also live in Plzen. Our oldest daughter attends University of Western Bohemia and plans to stay in the country. Our youngest daughter attended school in Texas for one semester this year. It was such a great experience for her and we thought she would not want to leave. But at the end of the semester, she was excited to come back to her friends and home here in Plzen.

   • Před 6 roky

    Ano, politika nás velmi zajímá. Můj otec byl učitelem dějepisu a politologie a vštěpoval mi lásku k politickému systému. Je velmi zajímavé sledovat americkou politiku v jiné zemi. Určitě jsme získali širší pohled. Myslím si, že moje zodpovědnost jako občana je být informovanou voličkou. Tento rok byl pro nás dobrý, protože jsme byli v Texasu během voleb, takže jsme mohli volit osobně a ne korespondenčně. Upozorním vás na jeden kulturní rozdíl. Mimo rodinu obvykle nemluvíme o tom, koho volíme :-)

    Kde se cítíme jako doma? Do České republiky jsme se přestěhovali před 10 lety a jako doma jsme se cítili téměř okamžitě. Určitě musíme překonávat mnohé výzvy, naše děti jsou zde docela spokojené. Náš nejstarší syn se oženil s milou a krásnou českou dívkou a spolu žijí v Plzní. Naše starší dcera navštěvuje Západočeskou univerzitu a plánuje zůstat v České republice. Nejmladší dcera tento rok jedno pololetí chodila do školy v Texasu, byla to pro ni skvělá zkušenost a mysleli jsme, že nebude chtít odjet. Ale na konci pololetí byla nadšená, že se vrací zpátky ke svým přátelům a domů sem do Plzně.

 • Před 6 roky

  Jak vám chutné plzeňské pivo? :)

 • Před 6 roky

  Hezký den, slyšela jsem, že jste do Čech přijeli jako křesťanští misionáři. Řekli byste, že je vaše mise tady v Plzni úspěšná? A čím se liší váš kostel tady v Plzni od ostatních "českých" kostelů? Děkuji za odpověď.

  • Před 6 roky

   These are interesting questions. What is a typical Czech church? Maybe it is easier to tell you what ours is like and you can decide if or how it is different. We are a Baptist church. Our church is called Mozaika, because we are all different people from different walks of life, different backgrounds, even different nationalities, and together we make up something beautiful. We believe that God exists, that the Bible is true, and that Jesus died so that we can have a relationship with God. When you come to our services, you will find contemporary music, casual atmosphere, and a sermon with opportunities for discussion,
   We value people’s opportunity to ask questions and make comments. We don’t see ‘church’ as a place to be preached at, but rather a time to learn together what God is saying from the Bible. We began in 2010, so we are a young church with many young families. We have a great Czech pastor and really kind people that come to our church. We are really glad to be a part of it. In the US there are so many great churches, but when we are in the states, I miss this great group of people in Plzen.

  • Před 6 roky

   Toto jsou zajímavé otázky. Co to je "typicky česká církev"? Možná je jednodušší říct, jaká je naše církev a potom se můžete rozhodnout, jestli a v čem se liší. Náš sbor se jmenuje Mozaika, a protože jsme různí lidé na různé životní cestě, z různých poměrů, a dokonce i různých národností. Dohromady vytváříme něco krásného. Věříme, že Bůh existuje, že Bible je pravda a že Ježíš zemřel, abychom našli cestu k Bohu. Když přijdete na naši bohoslužbu, zažijete neformální atmosféru, současnou hudbu, bohoslužbu s možností diskuze. Oceňujeme, když lidé mají příležitost pokládat otázky a vše komentovat. Nevidíme sbor jako místo příkazů, ale spíše jako čas pro společné objevování toho, co Bůh říká v Bibli. Začali jsme v roce 2010, jsme proto mladý sbor a chodí k nám mnoho mladých rodin. Máme skvělého českého pastora a do našeho sboru chodí velmi milí a příjemní lidé. Jsme rádi, že jsme součástí sboru. V USA je hodně skvělých sborů, ale když jsme ve Státech, stýská se nám po skupině lidí z Plzně.

 • Před 6 roky

  Preji krasny den! Vite jak velka je americka komunita v Plzni? Schazite se pravidelne? A co vam tady nejvice chybi z potravin a co jste naopak objevili v ceske kuchyni noveho? Diky

  • Před 6 roky

   V Plzni známe jen málo Američanů, ale příliš jsme se nesnažili je vyhledat. Takže nevíme, kolik jich zde žije.

   Jaké jídlo nám chybí - Tex-Mex (texasko-mexická) restaurace a Chic-Fil-A - nejlepší fastfood na světě :-) a dobré texaské barbecue. Čím déle jsme tady, tím více ingrediencí můžeme najít v obchodech, takže můžeme vařit téměř jako doma. Když jsme zpátky ve Státech, chybí nám svíčková a řízek.

   We only know a few Americans in Plzen, but we haven’t really pursued any such group, so we are not sure how many live here.
   What foods we miss- Tex-Mex restaurants, Chick-fil-a and good Texas barbecue!
   The longer we are here, the more ingredients we can find in the stores, so we can cook most anything we want to at home.
   When we go back to the states, we miss svičkova and řizek.

 • Před 6 roky

  Texas má 3x více obyvatel než celé Česko. Nepřijdete si tady jako v malém okrese? :-)

  • Před 6 roky

   Myslím si, že Plzeň má perfektní velikost. Je tu všechno - nakupování, sport, kultura, veřejná doprava. Ale stále je možné potkávat lidi na ulici. Slyšeli jsme Čechy říkat, že Plzeň je vesnice s tramvajemi, a souhlasíme. A líbí se nám tu.

   I think Plzen is the perfect size. It has everything like shopping, sports, culture, and public transportation, and yet you still see people you know when you walk down the street. We have heard Czechs say Plzen is a village with trams. We agree, and really like this.

 • Před 6 roky

  dobrý den, co čeština? :) kamarád z londýna tady žije už pět let a není dodnes schopen správně vyslovit zmrzlina :)

  • Před 6 roky

   Zmrzlina umíme :-) Ale na obranu vašeho přítele - čeština je velmi těžká. Musíme se hodně učit, abychom se naučili česky. Jsem si jistá, že se budeme učit po zbytek našeho života. Určitě by bylo možné tady žít pouze s angličtinou, ale jsem vděčná, že můžeme komunikovat česky. Mnoho našich dobrých přátel nemluví anglicky. Pokud bychom nemluvili česky, přišli bychom o příležitost poznat skvělé lidi. Takže úsilí určitě stojí za to. Naštěstí je to jednodušší pro naše děti, které mluví česky lépe než my.

   Zmrzlina umime :-) but in defense of your friend, Czech is very difficult to learn. We have worked very hard to learn Czech, but I am sure we will be learning it the rest of our lives. It would certainly be possible to get by here with just English, but I am thankful that we can communicate in Czech. Many of our very good friends do not speak English, and we would have missed out on getting to know some incredible people had we not learned Czech. So it has definitely been worth the effort. Fortunately it has been much easier for our children who speak much better that we do.

 • Před 6 roky

  Dobrý den. Sledujete českou politiku? Co si o ní myslíte?

  • Před 6 roky

   Pro nás je zajímavé porovnávat systém více politických stran ve srovnáním se systém dvou stran, který je v USA. Systém dvou velkých stran centralizuje moc, zatímco teoreticky systém více politických stran by měl umožnit většímu množství lidí podílet se na vládě. Ale zdá se, že v obou dvou systémech jsou u moci stejní lidé.

   What is interesting to us is the multi-partied system here compared to the two-party system in the US. The two-party system centralizes the power, while theoretically the multi-partied system allows more people to have a voice in government. However, it seems that in both systems, the same people are always in control.

 • Před 6 roky

  na co se chodi divat americani v plzni pri slavnostech svobody? :-)

  • Před 6 roky

   Nám se líbí historická část - tanky, kempy, rekonstrukce a konvoj. Je také hezké vidět vlát společně české a americké vlajky.

   We enjoy seeing the historical parts: the tanks, the encampments, reenactments, and the convoy. It is also nice to see the American and Czech flags flying together.

 • Před 6 roky

  Zdravím! Larry, proč americký fotbal a ne ragby? A jsou Češi dost velcí tvrďáci na tento sport? :-)

  • Před 6 roky

   Jako Američan jsem vyrostl na tom, že jsem hrál a sledoval americký fotbal. Hrál jsem ho na střední škole, chodil jsem s rodiči a prarodiči na zápasy univerzit. Fotbal je zvláště v Texasu celospolečenská zábava. Každý páteční večer všichni chodí fandit týmům místních středních škol. Mám rád americký fotbal, protože je u něj potřeba strategicky přemýšlet. Je to dobrá kombinace fyzické a mentální aktivity. Když chtějí být, dokážou být Češi dostateční tvrďáci pro tento sport.

   As an American I grew up playing and watching American football. I played it in high school, and went to college games with my parents and grandfather. Especially in Texas, football is such a fun community activity. Every Friday evening, the whole community goes to cheer for the local high school team. I really like it because it takes a lot of strategy. It is a good combination of physical and mental activity.
   Czechs are tough enough to play this sport if they want to be.

 • Před 6 roky

  Dobrý den, doufám, že se vám u nás líbí :-) Bude letos opět English Camp?

  Krásný den! Majda

  • Před 6 roky

   Ano a těšíme se na další skvělý týden. English Camp bude každý den od 3. do 7. července od 9 do 13 hod. Bude tam s námi více než třicet amerických učitelů. Pokud vás to zaujalo, více informací najdete na www.baptisteplzen.net a registrovat se můžete na https://docs.google.com/forms/d/1pwNYwXG39hfx9jV-LsfrX9iLeSgsyjDg6YfJw46X-y0/viewform?edit_requested=true

   Yes, and we are looking forward to another great week!! This year, English Camp will be July 3-7, from 9:00-13:00 every day. There will be more than 30 American teachers with us. If you are interested you can find more information and ask questions here: www.baptisteplzen.net and you can register here: https://docs.google.com/forms/d/1pwNYwXG39hfx9jV-LsfrX9iLeSgsyjDg6YfJw46X-y0/viewform?edit_requested=true

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Jogger Dacia

Hlavní zprávy

 

Nové Sandero Stepway Dacia
uniweb weby