700 tisíc pro bezpečnost silničního provozu

Rada Plzeňského kraje doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci 700 000 Kč pro Centrum služeb pro silniční dopravu, které se zaměřuje na oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP).

SEO UNIWEB

Jedná se o nekomerční aktivity zaměřené z velké části na vzdělávání a výchovu dětí a mládeže a kde se jeví prevence v oblasti BESIP jako velmi účinná. Cílem těchto aktivit je dosáhnout trvalého snížení počtu dopravních nehod a jejich následků. Převážná část prostředků BESIP je soustředěna do dopravní výchovy na školách, výcviku na dětských dopravních hřištích, organizování dopravních soutěží, zajišťování pomůcek k výuce, výcviku dopravní výchovy, seminářů, propagační činnosti, preventivních akcí pro veřejnost. Plzeňský kraj podporuje BESIP každoročně.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
servis auto cb

Hlavní zprávy

 

auto cb gif 2021
seo uniweb