ZPRÁVY Rada plzeňského kraje Plzeň

Ve Vrhavči opraví halu

Rada kraje schválila v rámci dotačního programu „Podpora spolkové činnosti na venkově – opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2021“ podporu v celkové výši 3 mil. Kč celkem 45 žadatelům.

0

Před 2 dny

Festival Jeden svět, Nefestík i stepaři dostanou dotace

Rada Plzeňského kraje schválila poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 3.575.000 Kč žadatelům např. na multižánrový open-air festival pro širokou veřejnost u hradu Rabí UBU CAMP 2021.

0

Před 5 dny

Obce i jednotlivci opraví s pomocí kraje kulturní památky

Rada Plzeňského kraje schválila poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ ve výši 1.670.000 Kč.

0

Před 6 dny

Cyklistka, lukostřelec i boxer dostanou dostace od kraje

Rada kraje schválila a doporučila ke schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje podporu sportovců, kteří se v roce 2021 zúčastní mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, ve výši 406 000 Kč.

0

Před týdnem

Lidé v kraji dál mohou žádat podporu na výměnu kotlů

Od 1. června 2021 mohou fyzické osoby podávat žádosti o dotaci na výměnu zastaralých kotlů za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel.

0

Před týdnem

Dotace pomohou prodejnám v malých obcích

Rada kraje schválila poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021 v celkové výši 3 076 tis. Kč, rozdělení dotací musí schválit ještě Zastupitelstvo Plzeňského kraje.

0

Před týdnem

Kraj podpoří zahraniční stáže lékařů

Rada kraje schválila vyhlášení programu Podpora vzdělávání lékařů 2021 a pravidla pro žadatele dotace.

0

Před týdnem

Křenovy, Žichovice, Hlohová a další mohou opravovat majetek

Plzeňský kraj poskytne dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 v celkové výši 60 mil. Kč. Dotační titul je rozdělen na Projekty obcí a Územní plány.

0

Před měsícem

Filmy Zbojník, Oběť nebo Tancuj, Matyldo dostanou příspěvky od kraje

Rada Plzeňského kraje schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 40 tisíc korun BcA. Leoši Kastnerovi na částečné pokrytí nákladů spojených s výrobou filmu s pracovním názvem „Zbojník“.

0

Před měsícem

Hasiči dostanou termokameru a další techniku

Finanční podpora ve výši 5 milionu korun je určena na pořízení termokamer, technického automobilu, automobilového nosiče kontejnerů, vozidla řídícího důstojníka, lodního motoru, ochranných a věcných prostředků.

0

Před měsícem

Krajští radní schválili příspěvky zoologickým zahradám

Na základě žádostí schválila Rada Plzeňského kraje Nadaci ZOO Plasy dotaci ve výši 350 tisíc korun na projekt „Podpora na provoz ZOO Plasy“, na nové investice (výběhy).

0

Před měsícem

Kraj poskytne dotace hospicům

Rada Plzeňského kraje (RPK) poskytne žadatelům zajišťujícím hospicovou péči účelovou neinvestiční finanční dotaci v celkové výši 1.499.962 Kč.

0

Před měsícem

Dobrovolní hasiči mohou žádat dotace od kraje

Finanční podpora 17 mil. korun je určena obcím zřizujícím jednotky požární ochrany. Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

0

Před 2 měsíci

Břasy dostanou dotaci na fungování přívozu v Darové

Rada Plzeňského kraje odsouhlasila poskytnutí dotace obci Břasy ve výši 320 tisíc korun na částečné pokrytí nákladů na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2021“.

0

Před 2 měsíci
ŠKODA PLUS referenční vozy