ZPRÁVY Sucho Plzeň

Sucho ohrožuje lesy u Boleveckého rybníka

Borovice odcházejí rychleji, než ještě loni správci předpokládali. Jde přitom o stromy s dominantním zastoupením.

0

Před 4 měsíci

Plzeňskému Boleváku chybí metr vody

Oblíbený rekreační rybník dlouhodobě vysychá a tempo úbytku vody se zrychluje. Projekty na zvýšení hladiny se přitom uskuteční nejdříve za dva roky.

1 0

Před 5 měsíci

Sucho vysává lidem na Plzeňsku studny

Obce hledají cesty, jak zajistit dostatek vody. Mohou to být nové vrty, náhradní zásobníky a když je to možné, i připojení k vodovodu.

0

Před 6 měsíci

Kraj bojuje proti suchu, podpoří zadržování vody

Čtyři miliony korun jsou vyhrazeny na dotační program Retence vody v krajině 2020.

0

Před 6 měsíci

Obce v kraji bojují se suchem

Budují nové podzemní vrty nebo zatravňují cesty. Loňský rok byl srážkově podprůměrný.

1 0

Před 7 měsíci

Ovlivňují bezzásahové zóny na Šumavě počasí v Čechách?

Stále častěji se objevují zprávy o tom, že hřebeny Šumavy, na kterých odumřela většina dospělých smrků kvůli kůrovci a vichřicím, způsobují sucho v českém vnitrozemí.

0

Před 12 měsíci

V přehradě Hracholusky chybí dva metry vody

Do největší nádrže v Plzeňském kraji vinou sucha téměř nic neteče. Aktuálně z ní vodohospodáři vypouštějí téměř dvakrát více, než je přítok.

0

Před rokem

Sucho žene krávy na jatka

Farmářům v Plzeňském kraji se chov dobytka nevyplatí. Louky jsou vypálené a ceny sena rostou.

0

Před rokem

Výletní loď na Hracholuskách opět zkracuje trasu

Přehrada Hracholusky má málo vody. Na oblíbeném rekreačním místě v Plzeňském kraji musí opět zkracovat trasu výletní lodě. Od úterka 30. července jede jen do zastávky Škoda-Butov.

5

Před rokem

Krávy na Plzeňsku nemají co spásat

Kvůli suchu chodí na pastvinách po holé zemi. Farmáři jsou nešťastní.

1 0

Před rokem

Zemědělci v kraji vymýšlejí, jak na sucho

Tradiční rostliny mění za odolnější. Další možností je mělká orba.

0

Před rokem

Města v Plzeňském kraji ve vedrech šetří vodou

K zalévání zeleně používají nejčastěji vodu z řek a rybníků. Někde dokonce mění skladbu rostlin.

0

Před rokem

Plzeň hledá vodu pro Bolevák

Vysychajícímu rekreačnímu rybníku by mohla pomoci nádrž u nedaleké Berounky. Vznikla by za areálem čistírny odpadních vod.

0

Před rokem

Zemědělci na Rokycansku sejí letos dřív

Trápí je ale kritický nedostatek vláhy. Předpověď přitom není optimistická.

0

Před rokem
Kamiq restart 2