Aleš, Lada, Saudek. Třináctka vystavuje Linky komiksu

Další výstava Západočeské galerie v Plzni představuje komiks jako umělecké médium, které se stalo fenoménem 20. století.

Jarní servisní akce AUTO CB

Výstava Linky komiksu však nahlíží na komiks v poněkud jiném světle, než bývá obvyklé. Autoři výstavy Eva Bendová a Václav Šlajch pomocí čtyř ‚linek‘ naznačili vzájemné inspirace a stylové projevy výrazných kreslířských osobností českého i světového komiksu. Ve výstavní síni „13“ je k vidění přes 100 exponátů: kresby, grafiky, knihy, plakáty i komiksové sešity – například originální kresby k příběhu Rychlých šípů, plakáty a komiksy Káji Saudka, ale i díla od Mikoláše Alše a Bohumila Konečného ze sbírek ZČG. Výstava, připravená ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeské univerzity a Katolickou teologickou fakultou Karlovy Univerzity v Praze, potrvá do 29. ledna 2023.

Zásadní součástí komiksu je kresba. Chronologicky uspořádané kresby doplněné textem pak v sekvencích tvoří příběh. Záměrem výstavy je prezentovat konkrétní příklady výtvarných propojení – ať už přiznaných, či jinak doložitelných. Výstava sestává celkem ze čtyř stěžejních ‚linek‘ – inspirací, označovaných ve výstavě jako ‚linka‘ buschovsko-hergéovská, alšovsko-ladovská, moebiovsko-saudkovská a rychlošípácká. Výběr autorů byl uvážený, ovšem redukovaný; zastoupeni jsou umělci, kteří jsou mimo epigonský proud citací.

„Nevytváříme dějiny komiksu, ale jeho ‚linky‘. Celé dějiny umění jsou prodchnuty vzájemnými uměleckými inspiracemi, návaznostmi, reakcemi, postmoderními citacemi, apropriacemi a dalšími komplikovanými postupy, které zjednodušeně znamenají, že si nějaký autor od jiného něco půjčil. Význam slova ‚linky‘ tedy neodkazuje jen na čáry nebo kresby, ale také na spojnice od autora k autorovi,“ sděluje Eva Bendová, spoluautorka výstavy.
Expozice je rozvržena do čtyř oddílů dle vzájemných vazeb a inspirací čili linek. V rámci každé linky jsou představeni klíčoví autoři (Wilhelm Bush, Benjamin Rabier, Charles Burns, Václav Šlajch, Tomáš Motal – Mikoláš Aleš, Josef Lada, Marek Čolek, Jiří Franta – Jean Giraud (Moebius), Kája Saudek, Libor Páv, Jan Patrik Krásný, Karel Jerie – Jan Fišer, Marko Čermák, Bohumil Konečný, Jiří Grus a další) buď originální kresbou, nebo tištěnými médii či konkrétními vydanými komiksy.

„Linky komiksu? Rozhodli jsme se předkládat spojení, v nichž autoři komunikují prostřednictvím výtvarné nebo významové inspirace, či přímo přiznanou citací. ‚Linky komiksu‘ tak zkoumají vlivy, trendy a propojení českých a světových autorů napříč dějinami komiksu od poloviny 19. století až po současnost,“ dodává Václav Šlajch, spoluautor výstavy.

K výstavě byla vydána doprovodná publikace Linky komiksu. Autory textů jsou Eva Bendová a Václav Šlajch, graficky knihu zpracoval Luboš Drtina. Publikaci vydala Západočeská galerie v Plzni.

Vystavená díla pocházejí ze sbírek těchto institucí a jednotlivců:
Knihovna města Plzně, Městská knihovna Louny, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Národní galerie Praha, Památník národního písemnictví – Literární archiv a Umělecké sbírky, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Tomáš Prokůpek, Univerzitní knihovna ZČU, Západočeská galerie v Plzni, vystavující autoři.


Doprovodný program:
Komentované prohlídky

8. 11. 2022 od 17 hodin: výstavou provází Eva Bendová a Václav Šlajch
13. 12. 2022 od 17 hodin: výstavou provází Eva Bendová a Václav Šlajch
Přednášky

8. 12. 2022 od 17 hodin: Představení Velké knihy komiksů Bohumila Konečného
Besedu s autorem Janem Hosnedlem uvádí Jiří Hlobil.
11. 1. 2023 od 17 hodin: Vovísek, Ferda a Punťa Go Global!
Mezinárodní vazby a inspirace českého komiksu 1922–1942. Přednáší Pavel Kořínek.
Tvůrčí dílny

26. 10. 2022 16–18 hodin: Jak na komiks. Dílna pro rodiče a děti od 8 let
12. 1. 2023 16–18 hodin: Komiksový superhrdina. Dílna pro děti od 8 let a zvídavé dospělé

LINKY KOMIKSU
21. 10. 2022 – 29. 1. 2023

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“, Pražská 13
Autoři výstavy: Eva Bendová, Václav Šlajch
Kurátorka výstavy: Marcela Štýbrová
Grafické řešení: Luboš Drtina


Fotogalerie
The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka