BMW testuje vozy s obousměrným nabíjením

První vozy pro pilotní fázi byly předány uživatelům v budově BMW Welt 9. července, zákazníci nyní mají k dispozici 20 vozů BMW i3 vybavených novou technologií, přičemž dalších 30 vozů bude firemním uživatelům dodáno v následujících týdnech.


Výzkumný projekt konsorcia „Bidirectional Charging Management – BCM“ (konsorcium pro řízení obousměrného nabíjení), který byl zahájen v květnu 2019, sdružuje společnosti a instituce z oblasti automobilového průmyslu, nabíjecí infrastruktury, energetiky a vědy. Spojily se s cílem vyvinout technologická řešení, která uživatelům ještě více usnadní a zlevní elektrickou mobilitu a přinese další snížení produkce emisí.  Cílem projektu je díky komplexnímu přístupu poprvé propojit vozidla, nabíjecí infrastrukturu a rozvodné sítě způsobem, který usnadní využívání obnovitelné energie a zároveň zvýší spolehlivost dodávek energie. Výzkumný projekt bude probíhat po dobu tří let pod záštitou Německého centra pro letectví a kosmonautiku a za finanční podpory německého Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky. 

Elektromobily se schopností obousměrného nabíjení budou schopny po připojení ke kompatibilní nabíjecí stanici nebo nabíječce Wallboxu nejen odebírat elektrickou energii pro své vysokonapěťové baterie, ale budou mít také možnost tento proces obrátit a dodávat energii zpět do elektrické sítě provozovatele distribuční sítě. Tím se baterie elektromobilů účinně promění v mobilní zařízení pro skladování energie, které může v případě potřeby rovněž dodávat elektrickou energii. Integrace co největšího počtu elektromobilů do energetické sítě tímto způsobem vyžaduje nesčetné inovace, pokud jde o techniku samotných vozidel, a to především o nabíjecí hardware, řízení nabíjení a komunikační rozhraní se zúčastněnými stranami v energetickém sektoru, a také o právní záležitosti. 

Pilotní zákazníci budou nyní jako první využívat tento nový technologický paket. V zásadě se skládá z techniky ve vozidle a backendu (BMW), inteligentní nabíječky Wallbox (KOSTAL) a sítě pro propojení elektromobilu, Wallboxu a elektroinstalace v budově zákazníka s elektrickou sítí (Bayernwerk, KEO a TenneT). Prvním efektem, který bude mít přímý dopad na zákazníky, bude maximalizace využití energie vyrobené z vlastního fotovoltaického systému, což povede k výraznému snížení nákladů na elektřinu. V druhé fázi bude tento efekt doplněn funkcí V2G (vehicle-to-grid), což znamená, že se zákazníci zapojí do nových obchodních modelů obchodování s energií a stabilizace elektrické sítě. Třetí etapa rozšíří zkušební provoz na zákazníky s flotilami elektromobilů, kteří budou svá vozidla využívat jako krátkodobá akumulační zařízení pro eliminaci špiček spotřeby energie v denním cyklu zatížení.

S rostoucím počtem elektromobilů na našich silnicích se bude dlouhodobě zvyšovat množství potřebné elektrické energie. Zároveň bude narůstat potřeba inteligentního řízení toků energie, protože jen tak lze optimálně využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů. V reakci na tuto výzvu se BMW Group spojila s provozovatelem elektrické sítě TenneT, aby v rámci přípravného projektu v Německu vyvinula inovativní řešení, které umožňuje, aby strategie nabíjení elektromobilů zohledňovala plán mobility zákazníka, dostupnost zelené elektřiny a aktuální zatížení elektrické sítě. „Inteligenci“ potřebnou pro místní propojení dodávají společnosti Bayernwerk a KEO. V praxi to znamená, že vozidla zapojená do sítě mohou na výzvu provozovatele distribuční nebo přenosové sítě nabíjení přerušit a později obnovit. Technologie obousměrného nabíjení (pro zpětné napájení), která se nyní zkoumá, by mohla vést k ještě větším výhodám. Umožňuje totiž používat zaparkovaná elektrická vozidla připojená k nabíjecí stanici nebo Wallboxu jako flexibilní mobilní zařízení pro skladování energie. V obdobích obzvláště vysoké poptávky po elektřině mohou tato vozidla dodávat do sítě dodatečnou energii, zatímco jejich vysokonapěťové baterie se nabíjejí hlavně v době, kdy je k dispozici elektřina z obnovitelných zdrojů nebo je celková poptávka nižší. A uložená energie může být naopak nasazena přesně v okamžiku, kdy je potřeba, ať už pro elektrickou jízdu, nebo pro zvýšení kapacity elektrické sítě.

Obousměrné nabíjení napomáhá energetické revoluci

Inteligentně řízená integrace elektromobilů do rozvodné sítě může kromě zvýšení spolehlivosti dodávek energie také dále zvýšit podíl obnovitelné energie na celkové spotřebě elektřiny v Německu. Využitím skladovacích kapacit, které jsou k dispozici ve vysokonapěťových bateriích elektrifikovaných vozidel, lze efektivněji sladit nabídku a poptávku po zelené energii. Baterie v elektrifikovaných vozidlech tak mohou být využity například k efektivní absorpci špiček ve výrobě větrné a solární energie a následně k opětovnému uvolnění uložené obnovitelné energie v době nízké výroby obnovitelné energie (bezvětří, noc), přičemž se vždy zohlední požadavky zákazníků na jízdu. To může omezit výrobu energie v elektrárnách na fosilní paliva, a tím snižovat jejich emise v těchto obdobích, což dále prohlubuje roli elektromobility jako neodmyslitelného prvku energetické revoluce. Její další rozšiřování slouží ke snižování emisí CO2 jak ze zdrojů souvisejících s mobilitou, tak při výrobě elektřiny.

Tip redakce: Pokud si chcete pořídit auto značky BMW za nižší cenu, doporučujeme vám navštívit tyto stránky:

Autor: REGIONPLZEN.CZ Článek může obsahovat komerční sdělení.

james bond net concert

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Dan Brown a W Simphony

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby