Cenu města Plzně získá významná plzeňská lékařka Milena Králíčková

Rada města Plzně schválila udělení Ceny města Plzně za rok 2019 profesorce MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D., špičkové plzeňské lékařce a pedagožce, za vedení projektů, které napomáhají zvýšení úspěšnosti léčby neplodnosti.

SEO UNIWEB

 Cena města Plzně bude profesorce Králíčkové předána 28. října v Obřadní síni radnice na náměstí Republiky v Plzni v rámci slavnostního shromáždění k 101. výročí vzniku samostatného Československa, na němž budou uděleny také Pečeti města Plzně.

„Paní profesorka Králíčková se od počátku své profesní dráhy věnuje tématům na průsečíku embryologie, gynekologie a porodnictví. Zaměřuje se na studium příčin neplodnosti a selhání léčby neplodných párů. Sleduje geneticky podmíněné příčiny, například vliv konkrétních mutací a vliv škodlivin v životním prostředí,“ popsal odbornou specializaci oceňované lékařky primátor města Plzně Martin Baxa.
  
Milena Králíčková pracuje od roku 1996 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Plzeň. V Biomedicínském centru a v Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni spolupracuje s týmem Ing. Jana Nevorala, Ph.D., na výzkumu pohlavních buněk.

V letech 1998 – 1999 pracovala profesorka Králíčková v Massachusettské všeobecné nemocnici v Bostonu (USA), kde se věnovala genetickým příčinám poruch plodnosti. Po svém návratu v roce 2000 obhájila titul Ph.D. a od té doby je výukovou i výzkumnou oporou Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, který nyní již devátým rokem vede.

Od samého začátku budování nového Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni byla Milena Králíčková aktivní členkou jeho vedení. Do týmu Výzkumného programu 2, který od počátku koordinuje, přivedla jak řadu mezinárodně uznávaných osobností z České republiky i zahraničí, tak mnoho talentovaných mladých vědeckých nadějí, které své zásluhy v Biomedicínském centru teprve získávají.

Od roku 2014 je doktorka Králíčková prorektorkou Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti a od roku 2019 i jednou z vůdčích osobností evropské univerzitní aliance 4EU+, jež koordinuje pařížská Sorbonna a tvoří ji kromě Univerzity Karlovy též univerzity z Heidelbergu, Kodaně, Milána a Varšavy.

„Milena Králíčková je také členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje, předsedkyní Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a ambassadorkou Fulbrightovy komise. Aktivně spolupracuje s několika týmy Západočeské univerzity v Plzni a s mnoha zahraničními kolegy z evropských i amerických univerzit,“ uvedl primátor Martin Baxa.
 
Profesorka Milena Králíčková je autorkou více než 93 původních vědeckých prací, z toho 67 publikací v časopisech s tzv. impact faktorem, které již byly citovány více než 970krát, což dokumentuje dosah a ohlas její výzkumné práce.

foto: cuni.cz

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Škoda Octavia 125 Restart2

Hlavní zprávy

 

Kamiq restart 2
seo uniweb