Česko-německý Tandem sklízí úspěch s projekty online

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem nabízí žákům středních a učňovských škol zahraniční online praxe, které umožňují bezproblémové setkávání i v době pandemických opatření.

weby na míru UNIWEB

Školy realizují i další online aktivity, které zájem o přeshraniční spolupráci a komunikaci u mládeže podněcují. 

Spolupráce Střední zdravotnické školy ve Frýdku-Místku a jejích partnerských škol v německém Rotenburgu a Wilhelmshavenu v oblasti výměnných praxí trvá už 10 let. Letos poprvé ale zkoušejí česko-německé setkávání on-line žáků zdravotnických a sociálních oborů. „První přípravné setkání se uskutečnilo v listopadu,“ prozrazuje Jana Kocichová, jedna z realizátorek projektu. „Obě skupiny žáků se seznamovaly s novým programem a musely zvládnout technickou stránku komunikace. Jazykový animátor seznámil během devadesátiminutového setkání všechny žáky s obsahem dalších dnů. Následující týden obě skupinky online propojených žáků hned v úvodu procvičovaly slovní zásoby formou doplňování slov a popisu obrázků. Poté čekalo na studenty z Česka procvičování výslovnosti němčiny a jejich vrstevníky z Německa zase češtiny,“ dodává.

Během dalších setkání žáci například čtou předem připravené prezentace o sobě, svých zájmech, studiu a plánech do budoucna. Součástí je také utvoření česko-německých dvojic, které společně pracují na zadaných úkolech a prezentují ostatním na závěrečném setkání.  „Tato forma spolupráce sice nenahradí osobní setkání a praxi, ale je určitě zajímavá a pro žáky přínosná, především v oblasti jazykových dovedností,“ shrnuje Jana Kocichová.

„Tandem realizuje Program podpory odborných praxí už přes 20 let,“ informuje koordinátorka
Jarmila Půbalová. „Za tuto dobu absolvovalo přes 6 500 žáků středních odborných škol, učilišť a studentů vyšších odborných škol praxi v sousední zemi,“ dodává. Po celou dobu realizace programu si ale nikdo neuměl představit, že by přišla obdobná situace, jako nastala s příchodem COVIDU. Odborné praxe byly z důvodu koronavirových opatření pozastaveny. Tandem proto začal právě kvůli pandemii praktikovat takzvanou virtuální mobilitu, což je odborná praxe realizovaná online. „Člověk by řekl, že slovo praxe a online si navzájem tak trochu odporují, ale opak je pravdou,“ líčí Marius Meier. „Tandem na jaře podpořil partnerství odborných škol designového zaměření z Prostějova a německého Selbu, jejichž žáci se v průběhu tří virtuálních setkání věnovali reportážní fotografii. Více než dvacítka účastníků z Česka a Německa mezi sebou sdílela své úlovky a aktivně o nich diskutovala. Setkání potvrdilo, že i v této době lze v zahraničních odborných praxích pokračovat.“

Obavy z jazykových bariér při česko-německé virtuální mobilitě organizátoři odbourali prostřednictvím jazykové animace. „Bylo vidět, jak se postupně vytrácí stud a žáci se dobře baví,“ informuje Kamila Kmentová, učitelka Střední školy designu a módy z Prostějova. „Při druhém setkání jsme se inspirovali celosvětově známým formátem Pecha Kucha, kdy každý účastník ve stanoveném čase odprezentoval své fotografie a ostatní na ně spontánně reagovali. Překvapilo nás, jak ochotně žáci vstupovali do vzájemných diskusí a jak dokázali vytvořit uvolněnou atmosféru.“

S úspěchem se setkal nápad na fotografický řetěz, který žáci v závěrečných evaluacích velmi pozitivně hodnotili. Princip spočíval v tom, že žák z německé školy pošle libovolnému žáku z české školy svou fotografii, na kterou tento zareaguje svou a pošle opět „přes hranice“.

Řada žáků by se podobné praxe zúčastnila znovu. „Stáž se mi líbila. Bylo skvělé komunikovat s mladými lidmi z jiných kultur. Užil jsem si spoustu zábavy také při fotografování. I příště bych se rád zúčastnil podobného online projektu,“ uvádí Vojtěch. Doplňuje ho i spolužák Radim: „Stáž bych určitě doporučil každému. Poznáte komunikaci, novou kulturu a lidi. Vyměnili jsme si kontaktní údaje a navzájem se sledujeme na Instagramu,“ usmívá se.

Kdo je TANDEM?
Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Řezně podporují sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa.
Koordinační centra poskytují poradenské služby a podporují státní a nestátní instituce a organizace obou zemí při uskutečňování a zintenzivňování česko-německých výměn mládeže a mezinárodní spolupráce v oblasti práce s mládeží. Jsou celostátními odbornými pracovišti České republiky a Spolkové republiky Německo. Cílem jejich činnosti je setkávání mladých lidí. Plzeňské Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM organizačně spadá pod Západočeskou univerzitu v Plzni.
www.tandem-org.cz

Odborné praxe
Tandem prostřednictvím programu podpořil za 20 let už více než 6,5 tisíce praktikantů, kteří na praxích strávili téměř 18 tisíc týdnů, což je po převedení na roky 340 let. Program za tyto roky vykázal podporu ve výši 4.240.990 euro, v přepočtu více než miliardu korun. Nejčastěji se praxe účastní žáci z oborů hotelnictví, pohostinství, administrativy, stavebnictví, zpracování dřeva a plastů, lesnictví nebo zemědělství, nechybí ale ani zdravotníci, kuchaři nebo elektrikáři. Program je otevřený pro všechna odborná odvětví, zúčastnit se naopak nemohou gymnázia a vysoké školy. 
Praxe se uskutečňují ve firmách, dílnách, sociálních zařízeních či v institucích veřejné správy v sousední zemi. Minimální délka praxe činí 2 týdny. Každý účastník Programu získá evropský certifikát (tzv. Europass-mobility), který může být důležitou pomůckou v dalším profesním životě a zároveň dokladem o účasti na zahraničí odborné praxi.
Díky financování ze stran Česko-německého fondu budoucnosti a programu EU Erasmus+ dostávají školy na hostování praktikantů peněžní příspěvek. V případě, že škola či zařízení partnera v druhé zemi dosud nemá, jí Koordinační centrum TANDEM může pomoci partnera najít. Stačí se zaregistrovat do online kontaktní databáze na http://www.tandem-org.eu/partner. Podrobnosti k termínům a další informace na www.tandem-org.cz/praxe.

NetConcert Angelique Kidjo

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
ne 12.12.2021 08:040 +
 
Velikáni filmové hudby

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
uniweb weby