Chytrá Plzeň: Je tady Strategie Smart City na roky 2024 až 2028

Město Plzeň má Strategii Smart City na roky 2024 až 2028. Plzeňští zastupitelé schválili dokument, v němž jsou řešeny mnohé aspekty veřejného života ve městě a hledána v nich chytrá neboli smart řešení a přístupy.


Jednotlivé kapitoly dokumentu se dotýkají vícero oblastí, například péče o životní prostředí, veřejného osvětlení, městské energetiky, prevence kriminality a mnohých dalších.

„Inovativní přístupy označované jako SMART řešení představují konkrétní formu, jež je založena na využití moderních technologických nástrojů, postupů a služeb, ale nejen jich. V dnešní době se neustále zdokonalují, aktualizují a rozšiřují o nové poznatky a přístupy s využitím nejnovější technologií. Zároveň náš strategický plán reaguje na celospolečenské tendence jako je urbanizace, migrace, destabilizace společnosti a nerovnosti mezi regiony, bytová nouze nebo digitalizace, umělá inteligence, automatizace, a mnoho dalšího,“ uvedl radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Daniel Kůs. Připomněl, že město už mělo zpracovanou podobnou strategii pro roky 2019 až 2023. S konceptem Smart City má město Plzeň bohaté zkušenosti a realizovalo řadu významných projektů, na něž chce v letech 2024 až 2028 navázat, rozšířit je i propojit. Plán však přináší i celou řadu nových řešení. Město Plzeň je často považováno za vzor v této oblasti pro ostatní města i regiony.

„Koncepce je zároveň připravena v souladu s platnými strategiemi a jinými koncepčními dokumenty našeho města i s nadřazenými vládními dokumenty na národní úrovni, což je předpokladem pro eventuální čerpání českých i evropských dotací,“ podotkl Daniel Kůs. Vyzdvihl, že nejvýraznějšími aktéry v oblasti Smart City jsou Správa informačních technologií města Plzně (SITMP), Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) či Oddělení Smart City a podpory podnikání Magistrátu města Plzně. 

„Během přípravy dokumentu se na více než dvou desítkách tematických jednáních setkávaly strany zainteresované v problematice Smart City a vznikající dokument připomínkovali a doplňovali důležití městští aktéři, kterých se chytrá řešení nějakým způsobem dotknou,“ doplnil Daniel Kůs.

Některé příklady uvedené ve strategii:

V oblasti městských smart řešení patří výrazná role SITMP. Právě tato organizace má velmi aktivní přístup k oblasti ‚SmartPeople‘, neboli ‚chytří lidé‘, která je u mnoha samospráv opomíjenou problematikou. SITMP se věnuje systematické péči a cílenému rozvoji žáků a studentů prostřednictvím svého Plzeňského inovačního ekosystému se zkratkou PINE. Právě rozvoj talentů směrem k technickým vědám je považován za klíčový z hlediska ekonomického rozvoje města. Aby se program PINE mohl rozvíjet a mladé technické talenty byly podchyceny velmi záhy, je v Akčním plánu doporučeno (stanoveno) rozšíření prostor Centra robotiky, které patří pod SITMP, navýšení počtu zájmových kroužků, jež toto centrum provozuje, i jednorázových vzdělávacích akcí. V plánu také je navýšení moderních technologií včetně virtuální reality při výuce v základních školách zřizovaných městem Plzní.

K dalším plánům patří například pokračovat v rozvoji městského kamerového systému a s pomocí inteligentní analýzy ho využívat ke zvýšení bezpečnosti, prevenci kriminality a k efektivnímu řízení dopravy.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka