Co vše obnáší evidence vozidla?

Koupili jste si auto a nevíte jak na jeho registraci? Poradíme vám.

Cílená propagace v Plzni

Novela zákona č. 56/2001 nám říká, že registrace vozidla musí proběhnout přímo na nového majitele bez předchozího odhlášení. Naopak odhlášení vozidla z evidence, které bylo známo jako polopřevod, už díky této novele neexistuje.

K registraci vozu dochází u vozu s jeho původní značkou. Tu si smí vlastník vyměnit za poplatek pouze v případě poškození, odcizení či ztráty. K převodu vozu dochází za přítomnosti kupujícího či prodávajícího, případně může být některá ze stran zastoupena třetí osobou na základě podepsané plné moci. Převod auta je třeba provést do 10 dnů od realizace prodeje. Je jedno, zda je vlastníkem český či zahraniční subjekt, provozovatel vozu však musí mít sídlo či trvalé bydliště v České republice.

Jaká vozidla podléhají registraci?

Zákonu o registraci podléhají:

  • silniční motorová vozidla a nemotorová vozidla, která jsou vyrobena za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,

  • zvláštní vozidla, která jsou vyrobena k jiným účel účelům, než k provozu na pozemních komunikacích, která mohou být při splnění podmínek stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k provozu na pozemních komunikacích schválena.

Provést přihlášení auta musí každá osoba provozující jej na území ČR, která zde má trvalý či dlouhodobý pobyt, případně se jedná o občana jiného členského státu, pobývajícím zde po dobu alespoň 6 měsíců v kalendářním roce nebo mu byl udělen azyl, případně sídlo v případě právnické osoby.

Jak se provádí registrace?

Pokud kupujete nové auto, musí kupující obdržet tzv. Čistopis velkého technického průkazu.

Od dealera vozu budete pro registraci potřebovat:

  • Čistopis velkého technického průkazu

  • Plnou moc prodávajícího

Dále na úřadě musíte doložit:

  • Vyplněnou přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel

  • Originální doklad o zakoupení vozidla

  • Zelenou kartu

  • Platný občanský průkaz

  • Protokol o provedení evidenční kontroly na STK

Postup registrace je velmi snadný. Vyplníte formulář k registraci vozidla do registru silničních vozidel. Doložíte čistopis velkého technický průkazu nebo technický průkaz, občanský průkaz, zelenou kartu, kupní smlouvu v originále. Pokud je prodávající zastoupen, doloží zastupující podepsanou plnou moc. Postup přihlášení je stejný u ojetého i nového vozu. Důležitou částí registrace je také povinná evidenční kontrola provedená na STK a doložená protokolem. To platí i pro vozy, které byly zakoupeny v zahraničí.

Co musí obsahovat žádost o zápis do registru?

Abyste mohli podat žádost na registr vozidel, musíte ji nejprve vyplnit. Uvedete do ní jméno a příjmení i rodné číslo vlastníka, případně IČO, dále vyplníte údaje o vozidle – VIN vozidla, kategorii, druh, typ, barvu, číslo technického průkazu (u staršího vozu), číslo schválení technické způsobilosti, také využití vozidla. Potvrdíte uhrazení správního poplatku. Nesmí chybět podpis žadatele.

Kde se provádí registrace?

Registraci vozidla můžete provést na jakémkoliv městském úřadě s rozšířenou působností. Nezapomeňte, že je vůz třeba přihlásit do 10 dnů od jeho zakoupení.Autor: REGIONPLZEN.CZ Článek může obsahovat komerční sdělení.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka