Děti ze školek byly za Recyklohraní v Divadle Alfa

Plzeňský kraj ve spolupráci se společností ASEKOL podporuje environmentální vzdělávání v mateřských školách, a to prostřednictvím vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.


Děti z nejaktivnějších školek byly za odměnu 18. června na divadelním představení v Divadle Alfa v Plzni. 

Na 1. místě se v klání Plzeňského kraje umístila Mateřská škola Záchlumí (okres Tachov), následovaná těmito vzdělávacími institucemi: ZŠ a MŠ Úterý (okres Plzeň – sever), Základní škola a mateřská škola Bolešiny (okres Klatovy), Mateřská škola Merklín (okres Plzeň – jih) a 91. mateřská škola Plzeň. 

Školky mohly v rámci projektu získávat do soutěže body za nejrůznější aktivity. Řada z nich se v průběhu celého školního roku zapojila do sběrových kampaní na sběr starého elektra, baterií a tonerů. Další plnily a odevzdávaly dokumentace k tematických úkolům nebo si využily některou z mnoha lekcí z metodik v ediční řadě EKOABECEDA.  

„Díky spolupráci s paní učitelkami ve školách jsme se v průběhu tohoto školního roku věnovali tématu plýtvání potravinami, textilem, třídění a recyklaci plastových obalů ale například i dětských hraček na baterie. Nezapomněli jsme ani na vnímání přírody a jejích obyvatel v úkolu o krajině okolo nás,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní. 

Pět vítězných mateřských škol získalo jako odměnu lektorský den s oblíbeným programem Recyklohrátky se zvířátky. Žabák Bat a ježek Asík učí děti vnímat pořádek ve svém okolí a základům nakládání s odpady či předcházení jejich vzniku.  

 „Žáčky a pedagogy z osmi nejlepších školek jsme pozvali na slavnostní vyhlášení výsledků do Divadla Alfa v Plzni. Děti si po předání diplomů a drobných odměn užily představení Jak si Míša hledal kamaráda,“ upřesňuje Hana Ansorgová, a dodává: „Moc nás těší, že se do našich environmentálních projektů zapojují děti už od těch nejmladších. Velmi si vážíme i podpory ze strany kraje a společnosti ASEKOL.“  

Slavnostního dopoledne se za krajský úřad Plzeňského kraje zúčastnila paní Mgr. Kateřina Hrušková, z úseku odpadového hospodářství, a pan Ing. Jaroslav Labík, regionální zástupce společnosti ASEKOL. „V pořádání podobných akcí vidíme velký smysl. Nejen, že si vychováváme novou generaci uvědomělých lidí, kteří snad budou ke svému okolí a přírodě ve svém životě ohleduplní, ale pokud si děti o získaných vědomostech povídají i se svými rodiči nebo prarodiči, má naše podpora environmentálního vzdělávání ještě širší rozměr,“ doplňuje Kateřina Hrušková z krajského úřadu Plzeňského kraje.

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq