Diakonie Západ pomáhala dětem s překonáním období po distanční výuce

Letošní prázdniny byly o dost jiné než ty předcházející. Do jejich průběhu se promítaly dopady šíření koronavirové pandemie a s ní spojená vládní opatření.

SEO UNIWEB

Většina školou povinných dětí ateeanagerů od března žila distanční výukou, která byla jak pro ně, tak pro jejich rodiny úplně novou zkušeností. Všichni se museli adaptovat na domácí výuku, elektronickou formu komunikace a zejména ztrátu osobního kontaktu s vrstevníky i pedagogy. Na půlroku se výrazně změnil denní režim v životě školáků, mnohým prázdniny tak trochu začaly už na jaře, neboť neměli dostatečné kompetence, ale také dostatečné vybavení pro zvládání inovativních školních nároků v online podobě.

Diakonie Západ na tuto situaci zareagovala již v začátcích vyhlášeného nouzového stavu a uzavření škol. Svým klientům nabídla podporu při zvládání domácí výuky, pracovníci i dobrovolnícidoučovali v online podobě, ale také pomáhali zprostředkovat listinné podklady pro výuku. Aktivně byly hledány zdroje pro vytvoření zásob počítačové techniky určené na bezplatné výpůjčky do rodin, kde toto vybavení schází a nejsou potřebné finanční zdroje projeho pořízení. Aktuálně má Diakonie Západ k dispozici více než 50 kusů techniky, která postupně putuje do jednotlivých rodin s cílem podporovat digitální gramotnost ohrožených dětí a umožnit řádnou domácí výuku v případě nařízení karantény či omezení provozu škol.

Další aktivitou, kterou Diakonie Západ zareagovala na dopady koronaviru, byly letní příměstské tábory určené dětem a teenagerům. Přímo na Domažlicku byly tyto tábory realizovány službou Archapro rodiny s dětmi a Kluby pro děti a mládež – Fontána a Uličník. Pracovníci těchto služeb připravili pro účastníky pestrý program, který zahrnoval zážitkové a zábavné aktivity s cílem podpořit volnočasové vyžití, a to např. formou výletů s cílem seznámitse s lokalitou Chodska a místními specifiky. Zároveň byly příměstské tábory takovou malou přípravkou na návrat školní výuky ve standardní podobě, hravou formou byly s dětmi procvičovány základní školní znalosti, velkou roli hrálo zvládání určitého režimu,komunikace s dalšími členy skupiny či s autoritami. Program byl koncipován tak, aby bavil a zároveň rozvíjel sociální a komunikační dovednosti, což ve svém důsledku snižuje míru rizik, se kterými se děti a mladí lidé ve svém životě setkávají.

Nedílnou součástí činnosti našich sociálních služeb od doby vyhlášení nouzového stavu byla podpora klientů v alternativních podobách práce, jakými byly zejména online konzultace, virtuálníchaty, ale také aktivizační a vzdělávací statusy na sociálních sítích. Běžnou součástí práce se tak u našich pracovníků stává online komunikace s klienty, ať dětskými, tak i dospělými.

V rámci výše uvedených aktivit bylo na Domažlicku podpořeno na 50 dětí a dalším dětem se v letošním roce ještě podpory dostane, a to zejména díky finanční podpoře od Nadace České spořitelnya Česko-německého fondu budoucnosti.

Bližší informace o rozsahu služeb Diakonie Západ můžete najít na webových stránkách www.diakoniezapad.cz, facebookových stránkách Diakonie Západ či jednotlivých služeb. Najdete zde nejen rozsah odborné pomoci, kterou můžete využít, ale také informace, jak se stát pracovníkem, dobrovolníkem či podporovatelem našich služeb.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Kamiq restart 2

Hlavní zprávy

 

Kamiq restart 2
seo uniweb