Diecézní charita láká mladé dobrovolníky

Young Caritas je celoevropský projekt, který má spojovat děti a mládež se zájmem o pomoc druhým.


Aktivity mladých dobrovolníků v rámci Young Caritas zahrnují pomoc v charitativních zdravotních i sociálních zařízeních, pořádání akcí pro školy, farnosti i veřejnost. A v neposlední řadě vytváření projektů na pomoc vlastní komunitě.

„Tento bod nás oslovil nejvíce, a proto bychom se rádi ubírali směrem pomoci v našem nejbližším okolí, v místě kde žijeme, a seznámili mládež s organizacemi, které Charita dlouhodobě provozuje. Společně budeme hledat možné cíle pomoci či dělání prosté radosti tam, kde je to potřeba. Lidem, kteří to potřebují. Myslím, že v dnešní době má obrovský smysl práce s mládeží a seniory. Je důležité najít společnou cestu, na které se budou obě tyto generace společně doprovázet a navzájem se od sebe učit,“ říká Pavlína Rabasová, která projekt v Diecézní charitě Plzeň povede.

Young Caritas také pořádá celoevropské setkání, v loňském roce se ho za DCHP zúčastnila Kamila Kasparová. Dle jejich slov bylo loňské setkání v italském Caorle na téma Populismus velmi emotivní. Mnoho mladých lidí z různých zemí Evropy má na toto téma zcela rozdílné názory. „Setkání nám dalo mnoho informací a podnětů k zamyšlení k dané problematice. Sama jsem se dozvěděla mnoho nového,“ říká Kamila.

„Naše vize projektu Young Caritas v Diecézní charitě Plzeň je práce v oblasti neformálního vzdělávání mládeže. Práce s dětmi na projektech pomoci či podpory organizací jako jsou domovy pro seniory, zařízení pro matky s dětmi a další charitní organizace, na které se například koledovalo během Tříkrálové sbírky. Projekt se také věnuje tandemovému vzdělávání, společnému plánování projektových dnů pro děti a mládež v klubovně,“ doplňuje Pavlína. V projektu jde o hledání společných zájmů a prohlubování vztahů nejen mezi vrstevníky, ale mezi všemi generacemi

Důležité gró projektu Young Caritas je pozitivní ovlivňování svého okolí, šíření radosti, dobra a pomoci. „To je myslím v dnešní době velmi potřebné. Předávat mladé generaci systém hodnot, který se stane trvalou součástí jejich vlastní identity, který pak mohou dále šířit ve svém blízkém okolí,“ dodává Pavlína.

A co je třeba udělat nejdříve? „V současné době pracujeme na vybudování klubovny, která bude sloužit k přípravě projektů dětí a mládeže. Máme připraveno několik tvůrčích aktivit, kterými chceme poté potěšit zařízení, které spravuje Diecézní charita Plzeň. Jedná se o tvorbu drobných dekorací, praktických pomůcek a malých, milých dárků. Věřím, že mladé dobrovolníky tato práce s hlubokým smyslem zaujme,“ těší se na první aktivity koordinátorka projektu.

Tříletý pilotní projekt Young Caritas v České republice zahájila v lednu 2020 Charita Charita Česká republika spolu s Diecézní charitou Plzeň, Diecézní charitou České Budějovice a Diecézní katolickou charitou Hradec Králové za podpory Ministerstva mládeže a tělovýchovy a také Evropské unie.


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka