Diecézní charita startuje třetí rok pomoci ukrajinským uprchlíkům

Od začátku války na Ukrajině poskytují charity v Diecézi plzeňské (Plzeňský a Karlovarský kraj) všestrannou pomoc lidem, kteří v reakci na nebezpečí opustili svou zemi.


 I rok 2023 byl naplněn pomocí těmto lidem, kteří v našich regionech čelí mnoha životním výzvám a trvalé nejistotě, zda jsou jejich blízcí na Ukrajině v pořádku a zda ještě někdy budou moci žít obyčejný život ve své rodné zemi.

Pomoc ukrajinským občanům v číslech

Během roku 2023 bylo charitami na území diecéze poskytnuto odborné poradenství 1500 ukrajinským občanům a 10 500 lidem z Ukrajiny byla poskytnuta asistence při jednáních na úřadech, případně jiných institucích, jako jsou například zdravotnická či školská zařízení. Mezi příchozími z Ukrajiny pokračoval zájem o výuku českého jazyka, 583 z nich navštívilo některý z charitních kurzů, 170 ukrajinských občanů našlo díky pomoci z Charity zaměstnání a 126 bylo zajištěno nebo zprostředkováno ubytování. Na všech uvedených údajích se většinově podílela plzeňská Poradna pro cizince, provozovaná Diecézní charitou Plzeň. Poradna zároveň poskytuje asistenční služby na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra v Jagellonské ulici. Na aktivity poradny navazuje činnost charitního Komunitního centra pro ukrajinské uprchlíky v sadech 5. května a Asistenčního centra, které občanům Ukrajiny poskytuje pomoc v nejrůznějších problematických situacích v naší zemi, včetně zajištění tlumočení a doprovodů.

I v roce 2023 byla uprchlíkům poskytována potravinová a materiální pomoc. V Diecézi plzeňské bylo vydáno téměř 2 400 balíčků potravin a hygieny.

Aktivity Komunitního centra

Komunitní centrum se svými pravidelnými vzdělávacími a integračními aktivitami podporuje lidi z Ukrajiny, kteří byli nuceni uprchnout do ČR, a dílčími aktivitami i ty, kteří zůstali v zemi sužované válkou. 

Ve středu 7. února 2024 se ukrajinské děti zapojily do skautského projektu Světlo a teplo pro Ukrajinu, během něhož se skauty vytvářely zahřívací svíčky odvážené do napadené země.

V pondělí 26. února 2024 se v Komunitním centru konala vzpomínková akce u příležitosti smutného dvouletého výročí války na Ukrajině. Připomenut byl vznik Komunitního centra za podpory Magistrátu města Plzně v červenci 2022 a postupné rozšiřování jeho aktivit, například o individuální konzultace s psycholožkou, mentoring, kurzy češtiny pro děti či volnočasové aktivity. Rozvoj centra byl spolufinancován z evropských dotací projektu OPZ+ a projektu nadace J&T. Díky dotacím z nadace J&T či projektu Emergency Appeal bylo Komunitní centrum vybaveno novým nábytkem a jeho dětský koutek novými hračkami. 

V roce 2023 navštívilo Komunitní centrum kolem 400 lidí z Ukrajiny. Někteří do něj stále pravidelně docházejí, zdokonalují se v jazyce, navazují nové kontakty, poznávají českou společnost a kulturu, jiní dostali potřebnou podporu a žijí v Česku zdánlivě obyčejným životem, za nímž se skrývá trauma válečné hrozby, nebo se vrátili zpět do své okupované země. 

Během vzpomínkového odpoledne byli ukrajinští klienti znovu pozváni ke všem integračním a vzdělávacím aktivitám a zároveň měli příležitost si sdílet své vlastní pohnuté příběhy. Jedinečnost každého příběhu se vtělila i do připravené mapy Ukrajiny, na níž příchozí špendlíkem označili, odkud pocházejí. S pracovníky Poradny pro cizince a  Komunitního centra pak příchozí vytvářeli srdce v barvách ukrajinské vlajky, která budou s humanitární sbírkou odvezena do napadené země a předána Vojenské mobilní nemocnici 59. vojenské jednotky.

„Jsme moc rádi, že tu můžeme společně být, že jsme se mohli potkat s novými kolegy, kteří zde pracují, a s vámi, kteří jste přišli. Strašné jsou ale okolnosti, proč jsme se potkali. Velmi bych si přála, abychom se mohli setkat za jiných okolností, abychom se mohli potkat, protože budeme slavit dobré zprávy. Všem přeji, ať jsou vaši blízcí v pořádku,“ svěřila se příchozím Klára Zachová, vedoucí Poradny pro cizince.

Svědectví

Iryna Volkova dnes v Komunitním centru pracuje jako peer konzultantka. To znamená, že sama prodělala náročnou životní zkušenost svých klientů a může jim s lecčím poradit. Má na starost zejména volnočasové aktivity, skupiny pro děti a mládež a konzultace v otevírací době. „Na začátku bych chtěla poděkovat charitnímu týmu, České republice a Čechům za podporu v nejtěžších chvílích našeho života,“ sděluje na setkání. „Můj osobní příběh začal, stejně jako stovky příběhů našich lidí, v chladném a bolestném únoru. Do České republiky jsem přijela kvůli válce na Ukrajině z nyní okupovaného města Melitopol v Záporožské oblasti v červenci 2022. Aktivně jsem hledala ubytování. Poradili mi, abych se obrátila na Charitu.“ Ta jí poskytla všestrannou pomoc. Paní Iryna se v Komunitním centru aktivně učila češtinu a hledala si práci. Po mnoha odmítnutých rozeslaných životopisech našla zaměstnání právě tam, kde se jí dostalo pomoci. „Jsem vděčná za to, že mohu být součástí úžasného týmu. Komunitní centrum se stalo místem bezpečí, kde každý cítí podporu, pochopení a pomoc. Vděčnost vyjadřujeme tím, že se učíme jazyk, navštěvujeme Plzeňský kraj, pracujeme a projevujeme respekt. Geograficky malá Česká republika naší Ukrajině velmi pomáhá. Velmi si toho vážíme. Akce k druhému smutnému výročí začátku války na Ukrajině, která se konala 24. února v Praze, ukázala obrovskou podporu Čechů. Stejné akce jsem se zúčastnila i v Plzni. Věříme také, že Ukrajina přežije, protože má podporu celého civilizovaného světa,“ uzavírá paní Iryna.

Se svým pohnutým příběhem na setkání vystoupila i paní Larysa: „Nejsem uprchlík. Ale byla jsem na Ukrajině, když začala válka. Bylo to v Záporoží, a moje dcera se měla vdávat 25. února. Dcera nechtěla odjet, protože její manžel zůstal na Ukrajině. Ale ona čekala dítě a měla velký strach, tak jsme jeli spolu. Charita nám hodně pomohla. Když se dítě narodilo, dostali jsme všechno: kočárek, hračky, oblečení. Na tuto pomoc budeme vždy vzpomínat. Manžel jí ale velmi chyběl, a tak se vrátila na Ukrajinu. V mém rodném městě Tokmak, které je také pod okupací, zůstala babička a strýc. Mám o ně velký strach."

Paní Alla si ve Výroční zprávě Diecézní charity Plzeň z roku 2022 všímá fotografie fronty ukrajinských uprchlíků čekajících na humanitární pomoc. „Vzpomínám, jak jsem stála ve frontě, když jsem přijela a přišla do Charity s dvěma vnučkami. Moc nám pomohli.“

Humanitární pomoc pro Ukrajinu

Diecézní charita Plzeň ve spolupráci s pravoslavným knězem Janem Polanským dodává na Ukrajinu také humanitární pomoc. Ve čtyřech závozech z Humanitárního skladu, které otec Polanský se svými spolupracovníky v roce 2023 zajistil, bylo do válkou zasažených oblastí odvezeno 142 velkých pytlů dámského, pánského a dětského ošacení. Obsahem zásilek byly také dětské hračky a odrážedla a v neposlední řadě zdravotnický materiál darovaný českými hasiči, jako byla desinfekce, obvazy, berle a francouzské hole.

V březnu převzal ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr z rukou otce Polanského ikonu Panny Marie, kterou poslali jako výraz díků volyňští vojenští kaplani z Ukrajiny. Druhým darem byla ukrajinská vlajka podepsaná vojáky z fronty.  


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka