Díky pomoci sociálních pracovníků se rodina v Plzni stěhuje

Rada města Plzně schválila uzavření nájemní smlouvy k městskému bytu s paní Petrou. Mladá Plzeňanka byla dosud nájemkyní sociálního bytu, který vlastní město Plzeň. V tomto bytě žila s partnerem a tříletou dcerou.


Díky komplexní sociální práci pracovníků Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně se oba dospělí zapojili trvale do pracovního procesu. Díky stálým příjmům se nyní ze sociálního bydlení mohou přesunout do standardního nájemního bytu.

„Domácnostem v sociálních městských bytech je poskytována asistence v bydlení sociálními pracovníky odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování. S rodinou paní Petry začali spolupracovat zhruba před rokem. Díky sociální práci založené na individuálních plánech domácnosti se partnerům podařilo získat stabilní zaměstnání a stálý příjem a tím zvýšit kvalitu svého života. Tento sociální byt byl rekonstruovaný za využití finančních prostředků z dotace programu Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy, nájemní smlouva byla uzavřena na jeden rok. Paní Petře a jejímu partnerovi se díky zapojení na pracovní trh podařilo zajistit si dostatečné finanční prostředky, a díky tomu již nesplňovali podmínky pro uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu. Paní Petra a její partner byli po celou dobu řádnými nájemci sociálního bytu, spolupracovali s klíčovým sociálním pracovníkem na zlepšení své situace, proto rada města schválila uzavření nájemní smlouvy ke standardnímu bytu,“ uvedla Světlana Budková, radní pro oblast bytovou, včetně sociálního a dostupného bydlení.

V současné době poskytuje výše zmíněný odbor asistenci v bydlení 63 domácnostem, kdy intenzita podpory je různá. Tuto formu sociální práce vykonává šest sociálních pracovníků. Jejich cílem je zajistit klientovi odpovídající a stabilní samostatné bydlení a současně minimalizovat rizika ztráty jeho bydlení. Sociální pracovníci kladou důraz na zapojení klienta na pracovní trh, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka