Do Dolního Vlkýše pojedou autobusy

Město Plzeň zřídí novou linku městské veřejné dopravy č. 35 z Malesic do Dolního Vlkýše.

weby uniweb

Vybrané spoje pak budou pokračovat kolem základní školy v Chotíkově přes zastávku NC Úněšovská na konečnou Sídliště Košutka. Nová linka je zavedena na zkušební dobu čtyři měsíce, a poté se rozhodne, zda se ponechá s případnými úpravami podle výsledků zkušebního provozu. V případě malé vytíženosti spojů může být i zcela zrušena. Zřízení linky č. 35 schválila Rada města Plzně. Ta bude rovněž rozhodovat o dalším postupu po vyhodnocení zkušebního provozu.

Místní část Dolní Vlkýš je součástí městského obvodu Plzeň 9 Malesice od 1. ledna 2003. Dlouhodobě zde probíhá výstavba rodinných domů, v listopadu zde mělo nahlášeno trvalé bydliště 161 obyvatel. Občanská vybavenost v Dolním Vlkýši však chybí, nachází se buď v Malesicích, případně v Radčicích nebo Chotíkově. Zavedení častějšího spojení veřejnou dopravou (MHD) obyvatelé Dolního Vlkýše již řadu let požadují.
„Počet trvale přihlášených obyvatel neustále narůstá a s ohledem na již realizované anebo chystané developerské záměry je reálné, že počet obyvatel dosáhne během několika málo let tří stovek. Požadavek častějšího spojení je také jedním z výstupů analytické části projektu Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI,“ uvedl Michal Vozobule, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.
Připomněl, že dopravní obsluha Dolního Vlkýše je dosud zajištěna ve dny školní výuky zajížděním tří spojů linky integrované dopravy č. 535 na trase Město Touškov – Malesice –Dolní Vlkýš – Malesice – Chotíkov, kterou provozuje Plzeňský kraj. Současné spoje však slouží prvotně k dopravě dětí z Malesic a Dolního Vlkýše do ZŠ Chotíkov.„Ve srovnání s obdobně velkými sídly na území města Plzně i Plzeňského kraje lze úroveň dopravní obsluhy místní části Dolní Vlkýš hodnotit jako nedostatečnou,“ doplnil náměstek Michal Vozobule.

Zkušební provoz linky č. 35 se uskuteční v pracovní dny od 6. března do 30. června 2022. Je cílen především na školní mládež, seniory a osoby pravidelně dojíždějící do práce v centru Plzně. Zatím se nepočítá s dopravní obsluhou o víkendech a státních svátcích.

„V úseku Malesice – Dolní Vlkýš a zpět je zkušební provoz linky č. 35 navržen v pracovní dny v časech od 6:00 do 8:30 hod. a od 13:30 do 18:00 hod. s intervalem mezi spoji cca 30 minut. Ty budou v Malesicích provázány s příjezdy i odjezdy spojů linky č. 11 do centra města, a to podle převažujících potřeb cestujících během dne. V jízdním řádu je zohledněn i začátek a konec výuky v ZŠ Chotíkov,“ uvedl Milan Sterly, ředitel Správy veřejného statku města Plzně.

Pro vyhodnocení zkušebního provozu je jako základní hodnotící kritérium v úseku Malesice – Dolní Vlkýš a zpět navržena přeprava průměrně 60 cestujících v pracovním dnu. Minibus, který bude obsluhu zajišťovat, je vybaven automatickým sčítáním cestujících, bude tedy k dispozici podrobná statistika provozu.

„Podle výsledků pak může být provoz linky č. 35 po skončení zkušebního období kvůli malé vytíženosti zastaven, v opačném případě pak ponechán a jízdní řád případně upraven, například zrušením spojů s téměř nulovým využitím,“ dodal ředitel Milan Sterly


NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 27.12.2021 14:080 +
 
Radek Pastrňák & ČNSO

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby