Do FN Plzeň se vracejí návštěvy. Ale jen omezeně a jen někam

Plánovaná regulace návštěv ve FN Plzeň započne 25. května 2020. Tímto opatřením se FN Plzeň otevírá návštěvníkům v omezené míře.

První veřejné kluziště v Plzni

Jsou ale i vybraná pracoviště, kam návštěvy přístup nebudou mít i nadále. Jelikož koronavirová nákaza stále je v naší populaci, níže uvedená opatření zavádíme hlavně pro zajištění bezpečnosti   našich pacientů a zároveň i zaměstnanců. Na pracovištích, kam zatím neumožníme přístup návštěv, jsou hospitalizováni vážně nemocní pacienti nebo nejohroženější skupina,  kterou tvoří naši senioři.

Fakultní pošta, jejíž prostřednictvím  předávali příbuzní balíčky pacientům, se od 25.5.2020 ruší v lochotínském areálu, v borském bude i nadále zachována z důvodu velkého počtu seniorských pacientů.

Důležitou informací pro veřejnost je povinnost vstupovat do všech prostor FN Plzeň s rouškou či jinou pokrývkou úst a nosu.

 Regulovaný režim návštěv ve FN Plzeň od 25.5.2020

·         Návštěva proběhne na základě telefonické objednávky u staniční sestry

·         1 pacient může mít návštěvu 1 x denně v max.počtu 2 osob, Neonatologické oddělení – povolena návštěva pouze otce

·         Délka návštěvy 30 minut

·         Návštěvník je povinen:

 Mít krytý obličej ochrannou rouškou

 Desinfikovat si ruce při příchodu na pracoviště

 Dodržovat pokyny udávané ošetřujícím personálem

Návštěvy z bezpečnostních důvodů NEJSOU povolené  na:

Areál FN Lochotín:
• Dětská klinika - Hematoonkologická lůžková stanice
• Chirurgická klinika – Transplantační pokoj
• Neonatologické oddělení – JIP a JIRP
• Onkologická a radioterapeutická klinika
• Hematoonkologické oddělení

Areál FN Bory:
• Anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO) – stanice DIP
• Geriatrické oddělení
• Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
• Interní oddělení – LDN
• Plicní klinika - JIP
• Pobytová sociální péče I.

· Pobytová sociální péče II – Sociální lůžkové oddělení INTO

Tento režim je platný do odvolání vedení FN Plzeň, možnost jeho úpravy je závislá na epidemiologické situaci.

 Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Škoda service - Zimmí servisní prohlídka za akční cenu

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby