Domažlická nemocnice zmodernizovala a zvětšila urgentní příjem

Domažlická nemocnice zprovozní nový urgentní příjem – triážní centrum, který nahradí původní provizorní prostory. Přístavba a vybavení modernizovaného urgentu vyšly na pět milionů korun.

Cílená propagace v Plzni

Novinkou bude diskrétní zóna pro první kontakt se zdravotníkem a intenzivní lůžka pro rychlý příjem pacientů ve vážných stavech. Nový urgent bude přijímat více pacientů než dosud. Mimo jiné i osoby přivezené záchrankou a dětské pacienty. Urgentní příjem bude i nadále k dispozici non stop včetně nočních hodin a víkendů. Ve zkušebním režimu se začne využívat v nejbližších dnech.

Smyslem urgentních příjmů nebo také triážních center je optimalizace příjmu a ošetření pacientů. „To znamená třeba, aby byli upřednostněni pacienti ve vážných stavech před méně závažnými, i když tito přišli před nimi. Nebo aby pacienti třeba mylně nečekali u chirurgické ambulance, když mají potíže interního charakteru. Nebo když je k vyšetření potřeba více odborníků, přijdou lékaři na jedno místo. Urgent pacientům zaručí co nejrychlejší kontakt se zdravotníkem, triáž dle odbornosti a rychlost ošetření dle závažnosti. Toto celé pak zkracuje i průměrnou čekací dobu. O pacientovi víme hned po překročení brány nemocnice. Kvůli tomu jsme zprovoznili urgentní příjem už před rokem, i když jsme věděli, že jde o provizorní řešení. V závěru loňského roku jsme ho pak stavebně rozšířili do stávající podoby,“ popisuje ředitel Domažlické nemocnice Petr Hubáček.

„Každý urgentní příjem v nemocnicích v rámci Plzeňského kraje může zrychlit dostupnost poskytované kvalitní zdravotní péče našim občanům. Tato nemocniční pracoviště s nepřetržitým provozem jsou tedy velkým přínosem i pro zdravotnickou záchrannou službu,“ říká náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais a dodává: „Vzájemná rychlá spolupráce těchto poskytovatelů zdravotní péče eliminuje časové prodlevy, které mohou vznikat při předávání pacientů do zdravotnického zařízení.“

Jak používat urgentní příjem – triažní centrum?
Pro koho je UP určený?

UP je určen pro pacienty s náhlou změnou zdravotného stavu (náhlé bolesti, náhlá dušnost, náhlé zdravotní komplikace, úraz) včetně jednotlivých pacientů přivezených zdravotnickou záchrannou službou a včetně dětských pacientů.

Jak UP funguje?
UP je v provozu nonstop (24/7) tedy i jako pohotovost pro dospělé i děti a dorost, kde je stále přítomen zdravotník.

Příchozí nebo přivezení pacienti podstoupí vstupní vyšetření. Dle potřeby je přivolán lékař nebo konzilium lékařů různých odborností. Dle závažnosti stavu (pět skupin priority) a charakteru potíží je pacient …

přijat na lůžka intenzivní péče nebo UP
nebo odeslán na specializované vyšetření, popř. k ošetření na konkrétní ambulanci, kde už o něm vědí a bude přijat dle priority.
Pro koho není UP určený

Urgentní příjem se netýká …
… pacientů, kteří jdou na kontrolu nebo jsou k ošetření či vyšetření předem objednáni (neakutní stavy). Ti jdou přímo do ordinace, kam jsou objednáni,
… pacientů, kteří jdou k praktickému lékaři, u něhož jsou registrovaní. Ti jdou přímo ke svému ošetřujícímu lékaři.
… pacientek s gynekologickými potížemi. Ty chodí stále do gynekologické ambulance.

Novinky na urgentnu Domažlické nemocnice
V Domažlické nemocnici se v první řadě na pracovišti urgentního příjmu zvětšil prostor příjmové ordinace. „V jejím zázemí jsou nově dvě plus jedno náhradní lůžko intenzivní péče, kam budeme přijímat pacienty ve vážných stavech, například od zdravotnické záchranné služby. Tyto pacienty si okamžitě převezme do péče přivolaný lékař a po vstupních vyšetřeních rozhodne, na jaké oddělení v nemocnici budou přeloženi, jestli třeba na ARO, internu, chirurgii nebo expektační lůžka, kde budou dále na pozorování, popřípadě, zda po ošetření nebudou odesláni do domácí péče,“ popisuje ředitel s tím, že už na lůžkách v triážním centru lze podat potřebnou infuzi, provést odběry, ale jsou zde třeba i přímo resuscitační nebo diagnostické přístroje.

Standardním vybavením je zázemí pro personál včetně osobní místnosti a toalety, přípravna léků a nově také diskrétní zóna. „Na předchozím pracovišti směřovalo okénko, kde sestra zjišťovala úvodní informace a anamnézu, do vestibulu. Chyběl pocit soukromí, a pokud pacienti mluvili hodně nahlas, mohli ho lidé ve vestibulu slyšet. Nově bude už pacient vcházet napřed do příjmové místnosti, kde bude se zdravotníkem hovořit za zavřenými dveřmi sám, nanejvýše se svým doprovodem. Celý prostor je pochopitelně bezbariérový,“ doplňuje Petr Hubáček.

Nadále platí, že urgentní příjem je určen pro všechny příchozí pacienty s akutními potížemi chirurgického nebo interního charakteru. Nově ale přes triážní centrum budou přijímáni i pacienti právě od záchranné služby. „Jen v případě nějaké hromadné nehody nebo neštěstí budou zatím přijímáni v centru pro hromadný příjem ve druhém podlaží,“ doplňuje ředitel. A nově budou na urgentní příjem směřovat i všichni dětští pacienti. Až po prvotní triáži budou pokračovat do dětské nebo případně chirurgické ambulance nebo k jinému specializovanému vyšetření.

Urgentní příjem naopak není určen pacientům, kteří nejsou v akutním stavu a přicházejí buď na kontroly, nebo jsou k vyšetření či ošetření předem objednáni. A zatím se netýká ani pacientek s gynekologickými potížemi. Urgentní příjem je ve vestibulu nemocnice vlevo za hlavním vchodem.


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka