Doosan Škoda Power a průmyslovka zkvalitňují strojírenské obory

Plzeňský kraj je odjakživa domovem strojírenství. Zdejší strojírenské firmy mají bohatou historii, jejich produkce má vysokou kvalitu a velkou přidanou hodnotu jak pro region, tak pro ekonomiku celé České republiky.


Společnost Doosan Škoda Power ve spolupráci se Střední průmyslovou školou strojnickou a Střední odbornou školou profesora Švejcara a Plzeňským krajem proto aktivně podporují nábor žáků do technických oborů. S novým školním rokem zřizují Relaxační zónu, která přispěje k rozvoji výuky. V areálu plzeňského výrobce turbín se žáci mohou těšit na modernizované Centrum odborného výcviku.

Relaxační zóna bude slavnostně otevřena v pondělí 4. září. Její součástí je i informační kanál pro žáky a rodiče. Najdou v něm informace o Centru odborného výcviku, o stipendijním programu Doosan Career Junior, aktuální nabídky stáží, stejně jako příběhy absolventů školy, kteří se nyní úspěšně realizují v oboru v závodech společnosti Doosan Škoda Power.

„Střední škola, která strojaře vychovává, si zaslouží ze strany společnosti Doosan Škoda Power a Plzeňského kraje podpořit nejen v náboru žáků, ale také v propagaci technických oborů a inovaci odborné výuky,“ komentuje otevření Relaxační zóny Ing. Jarmila Konopová, ředitelka SPŠS a SOŠ prof. Švejcara. 

Součástí projektu je Centrum odborného výcviku, které bude otevřeno o týden později v prostorech výrobce parních turbín. Vybraným žákům z oborů strojní mechanik, obráběč kovů, mechanik strojů a zařízení, mechanik seřizovač poskytne odbornou výuku v praxi. Součástí Centra je moderní a kvalitní technické a strojní vybavení, zázemí pro žáky a odborná učebna. Protože se jedná o prostor ke vzdělávání mladé generace, vyhlásila společnost Doosan Škoda Power soutěž o návrh vizuálního stylu nového Centra odborného výcviku.

„Pokračování úspěchu a další rozvoj naší společnosti plně závisí na schopnostech a dovednostech našich zaměstnanců. Proto velmi vítáme přímou spolupráci se středními průmyslovými školami v Plzni a uděláme společně maximum pro další popularizaci vybraných technických oborů, jejichž absolventům můžeme nabídnout zajímavou práci a odpovídající podmínky,“ říká Mgr. Richard Kabuď, MBA, personální ředitel Doosan Škoda Power a dodává, že staré rčení „řemeslo má zlaté dno“ platí dodnes. Absolventům Centra odborného výcviku může úspěšný výrobce turbín poskytnout práci na zakázkách v desítkách zemí světa a zároveň jim umožní kontinuální vzdělávání tak, aby byli vždy technickou špičkou v oboru. “Věřím, že možnost absolvovat technickou výuku v naší moderní společnosti žáky a jejich rodiče zaujme, a zároveň široká škála benefitů a stipendií pro ně budou motivací k dalšímu vzdělávání,“ dodává Richard Kabuď.

„Propojování požadavků firem s nabídkou vzdělávání v regionu a rozvoj partnerství mezi zaměstnavateli a středními školami je jednou z priorit Plzeňského kraje. Spolupráci je nutné zaměřit již na nábor žáků do oborů, které budou mít perspektivu. Obsah a zaměření jednotlivých oborů vzdělávání je přizpůsobován jak požadavkům zaměstnavatelů, tak dlouhodobým trendům souvisejících s automatizací a robotizací. Stále důležitějším se stává také další vzdělávání, aby si ti, kteří už vstoupili na trh práce, mohli průběžně doplňovat vzdělání v rámci tzv. Národní soustavy kvalifikací podle potřeb zaměstnavatelů. Proto jsem rád, že se společnost Doosan Škoda Power rozhodla do dalšího vzdělávání zapojit a stát se první autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Montér točivých strojů,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

„Plzeňský kraj dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivuje žáky ke studiu technických oborů. Obecně lze říct, že naším zájmem je i navyšování zapojení odborníků z praxe do vzdělávání žáků. Je však nutné podotknout, že v tomto případě jsou omezené  možnosti při jejich odměňování a  toho plynoucího zájmu jejich zapojení. Vítáme a jsme velmi nakloněni aktivitě firem, které jsou schopny tyto odborníky propůjčit a spolupodílet se na jejich ocenění.  SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara získala finanční dotaci z programu Motivace pro technické vzdělávání, v rámci kterého pořádá kroužky pro žáky základních škol v oblasti objektového programování, počítačové grafiky nebo 3D tisku. Žáci této školy také při nástupu do 1. ročníků technických oborů dostávají kufříky se sadou ručního nářadí a mají možnost čerpat 500 Kč měsíčně na ubytování v domově mládeže,“ dodává Ing. Vladimír Kroc, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a sportu.

Svět strojírenství se stejně jako další obory neustále vyvíjí, proto je potřeba modernizovat i školní vzdělávací plány, aby odpovídaly aktuálním změnám ve světě techniky. Jednou z nejžádanějších profesí je Montér točivých strojů. Jde o vysoce kvalifikovanou pozici, na které zaměstnanci řídí a provádí montáže a opravy parních turbín na externích montážích doma i v zahraničí. Proto se společnost Doosan Škoda Power rozhodla, že požádá Ministerstvo průmyslu a obchodu o autorizaci, a stane se první autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Montér točivých strojů v České republice. Bude tak oprávněna zkoušet uchazeče a zájemce o zaměstnání z odborné způsobilosti, jak je definována Národní soustavou kvalifikací.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nová Škoda Scala - Akční modely Fresh

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby