Dvě výstavy představí dědictví i současnou podobu architektury plzeňských škol

V Plzni se o nadcházejícím víkendu odehraje již 13. ročník Dne architektury. Program plzeňské části festivalu, připravené spolkem Pěstuj prostor, se soustředí kromě konstrukčně pozoruhodných industriálních staveb i na architekturu školních budov.

Cílená propagace v Plzni

Právě tomuto tématu se věnují i dvě výstavy, které přináší jedinečný pohled na proměny školství a objekty škol v kontextu města Plzně. Zahájení obou výstav bude součástí Dne architektury.

Výstavu Masarykova a ty další: Architektura plzeňských škol v letech 1914–1948, která od 28. září 2023 vyplní výstavní prostor Paluby Hamburk v Šumavské ulici v Plzni, připravil spolek Pěstuj prostor v návaznosti na odborně popularizační projekt Plzeňský architektonický manuál (PAM) a letošní 100. výročí otevření Masarykovy školy na Jiráskově náměstí. 

„Pohled na plzeňskou architekturu období 1914–1948 ukazuje, jakou důležitost přikládala zejména první československá republika vzdělávání a jaké úsilí vkládala do vzniku kvalitního školního prostředí. Během tří desítek let vznikla celá řada moderních, velmi kvalitních školních budov, které svému účelu zpravidla slouží dodnes. Tento fenomén může i dnešní společnosti sloužit jako vzor hodný následování,“ uvádí autor výstavy Petr Klíma ze spolku Pěstuj prostor.

***

Druhou výstavou s názvem Učit se architekturou? Minulost i současnost školního prostředí v Plzni, která bude k vidění od 3. října ve veřejném prostoru před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve Smetanových sadech, poukazují autoři konceptu výstavy Petr Klíma a Markéta Hossingerová ze spolku Pěstuj prostor na vývoj celospolečenských úvah o roli a podobě vzdělávání a na to, jak se tyto úvahy promítaly do architektury plzeňských školních budov i do urbanismu celého města.

„Výstava pojednává o stavbě škol na území města a chronologicky charakterizuje základní etapy vývoje tohoto specifického typologického druhu. Zároveň každou etapu představuje souborem vybraných školských staveb, přičemž se neomezuje na objekty pro určitý stupeň vzdělávání, ale naopak reflektuje i další výchovná a vzdělávací zařízení (dětské domovy, školní družiny apod.). Obsahově také přibližuje proces vzniku nové školní budovy, aktuální trendy i příklady úprav stávajících budov a zprostředkovává diskusi o architektonických kvalitách prostředí pro vzdělávání a výchovu v 21. století.“ vysvětluje kurátorka výstavy a autorka textů Markéta Hossingerová. 

Obě zmíněné výstavy, které připravil spolek Pěstuj prostor ve spolupráci s Odborem komunikace a marketingu Magistrátu města Plzně, se konají s přispěním Ministerstva kultury ČR, města Plzně, Státního fondu kultury ČR a České komory architektů. Výstavě Učit se architekturou? Minulost i současnost školního prostředí v Plzni udělila svoji záštitu náměstkyně primátora města Plzně pro

oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorová.

***

Vernisáže: 

Masarykova a ty další: Architektura plzeňských škol v letech 1914–1948

27. 9. 2023 od 17 hod. (Paluba Hamburk, Šumavská ul.)

Učit se architekturou? Minulost i současnost školního prostředí v Plzni

2. 10. 2023 od 17 hod. (U Branky, Smetanovy sady)

Fotogalerie
The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka